Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen

Tuoreessa “Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen” -teoksessa (Gaudeamus 2013) käsitellään lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelman tutkijat tuovat kirjassa oman panoksensa syrjäytymiskeskusteluun. Monitieteisen kirjoittajajoukon osana hankkeessamme mukana olevat Katariina Salmela-Aro ja Heta Tuominen-Soini esittelevät luvussaan tutkimustuloksia nuorten uupumuksesta, innostuksesta ja motivaatiosta koulussa.

Uupumus ei uhkaa kaikkia koululaisia ja opiskelijoita; suuri osa nuorista on innostuneita koulusta ja opiskelusta. Hälyttävää kuitenkin on, että esimerkiksi lukiolaisista kolmasosa kokee koulu-uupumusta; joko pääasiassa kyynisyyttä tai samanaikaisesti voimakasta väsymystä, kyynisyyttä ja riittämättömyyttä. Ongelmat näyttävät kasautuvan melko pienelle ryhmälle nuoria, mutta jos ongelmat niin motivaatiossa, koulussa pärjäämisessä kuin hyvinvoinnissakin kasautuvat, voi syntyä kielteinen kierre, jota on vaikea keskeyttää.

Toisaalta jotkut lukiolaiset kokevat opiskelun samanaikaisesti sekä innostavana että kuormittavana. Koulunkäynnin mielekkäänä kokemisesta, vahvasta sitoutumisesta ja hyvästä koulumenestyksestä huolimatta he ovat alttiita uupumusasteiselle väsymykselle ja riittämättömyyden tunteille opiskelijana. Tämäkin voi olla pitkällä aikavälillä haastava yhdistelmä. Uupumuksen on esimerkiksi todettu hidastavan opintoja etenkin opintojen nivelvaiheissa, jolloin seurauksena voi olla useita välivuosia.

Lisätietoja:
http://www.gaudeamus.fi/keta-kiinnostaa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *