Tutkimuksen menetelmät

Menetelmät. Tutkimus tarkastelee diginatiiveja toisiaan täydentävien tutkimusmenetelmien avulla keräten monitasoista ja pitkittäistä aineistoa nuorten vertaissuhteista, kotiympäristöstä (vanhemmat), kouluyhteisöstä (opettajat) sekä laajemmasta sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä.

Aikataulu ja kohderyhmät. Mind the Gap -tutkimus toteutetaan suorittamalla kullekin ikäryhmälle vuosittainen kyselytutkimus ja kahdesti vuodessa verkostokysely. Tarkempaan tutkimukseen (aivokuvaus, tapahtumaotanta, haastattelut, osallistuva havainnointi, netti-etnografia) valitaan pienempiä vapaaehtoisten nuorten ryhmiä.

 

Recent Posts

Ensimmäinen Mind the Gap -aivotutkimus julkaistu

Mind the Gap – tutkimusryhmän ensimmäinen aivotutkimus on julkaistu alan kansanvälisessä tiedelehdessä. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten monisuorittaminen tietoteknologian parissa (nk. media multitasking) on yhteydessä nuorten ja nuorten aikuisten keskittymiskykyyn ja aivotoimintaan. Tulokset osoittivat, että mitä enemmän tutkimamme koehenkilö raportoi monisuorittavansa teknologian parissa arjessaan (esim. viestittelevänsä Facebookissa samalla kun katsoo Youtube-videoita), sen huonommin hän suoriutui valikoivaa tarkkaavaisuutta vaativassa tehtävässä. Tässä tehtävässä koehenkilöiden piti esimerkiksi lukea tekstiä ja olla välittämättä kuulokkeista kuuluvasta puheesta. Häiriöherkkyyden lisäksi havaitsimme voimakkaampaa aktivaatiota oikeassa etuotsalohkossa tehtäväsuorituksen aikana funktionaalisella magneettiresonanssikuvantamisella (fMRI) mitattuna. Oikean etuotsalohkon toiminnan tiedetään liittyvän mm. tarkkaavaisuuden kontrollointiin.

Artikkelin pääsee lukemaan täältä: http://authors.elsevier.com/a/1SvME3lc~qxc2P


Tutkimus on herättänyt mielenkiintoa mediassa, ja sen tuloksia onkin esitelty useammassa eri tiedotusvälineessä:
-Science News –sivusto: https://www.sciencenews.org/article/multitaskers-do-worse-tasks-require-focus
-Huomenta Suomen Terve aamu –osio:  http://www.katsomo.fi/#!/jakso/572870?toista
-Tiedeohjelma Sfäärin Skype-haastattelu: https://www.facebook.com/hstvsfaari/videos/618128425010512/
-Helsingin Sanomien Nyt-liite:  http://nyt.fi/a1448342430588
-Elisa.net –sivusto: http://www.elisa.net/miten-laitteet-vaikuttavat-aivoihin/

  1. Miten saada suomalaiset nuoret kiinnostumaan STEM aloista? Leave a reply
  2. Aito kiinnostus saa oppijan unohtamaan ajankulun Leave a reply
  3. Uusi julkaisu Mind the Gap -ryhmältä “International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences” -kokoelmassa Leave a reply
  4. Lukiolaisten koulumotivaation yhteys koulun ulkopuoliseen sosiodigitaaliseen osallistumiseen Leave a reply
  5. Kuudesluokkalaisten nuorten sosiodigitaalinen osallistuminen, kiinnostuksen kohteet ja kouluhyvinvointi 1 Reply
  6. Kollektiivinen luovuus, yhteisöllinen oppiminen ja itsensä ylittäminen. Leave a reply
  7. Positiivisen psykologian voima Leave a reply
  8. Hankkeemme tutkija Heta Tuominen-Soinista primustohtori Leave a reply
  9. Kouluprofessori: Kärsin itse koulussa – luokassa pitäisi olla hauskaa Leave a reply