Motivaatiotekijät oppimisessa (Kasvatus 5/2013)

kasvatus
Kasvatus-lehden teemanumero Motivaatiotekijät oppimisessa (5/2013) on ilmestynyt! Teemanumerossa motivaatiota ja motivoitumista tarkastellaan useiden näkökulmien, eri kontekstien ja eri ikävaiheiden kautta. Empiiriset artikkelit käsittelevät esimerkiksi tehtäväsuuntautuneisuutta, oppimisminäkäsitystä, kielenoppimismotivaatiota, tavoiteorientaatioita ja tilannekohtaista motivaatiota sekä suoriutumisuskomuksia ja arvostuksia. Lisäksi lyhyemmissä puheenvuoroissa pohditaan yleisemmin motivaation merkitystä oppimisessa. Teemanumerosta voit lukea myös hankkeessamme mukana olevan Heta Tuominen-Soinin väitöskirjaan perustuvan lyhyen kirjoituksen motivaation ja hyvinvoinnin yhteyksistä nuoruudessa.

Lisätietoja:
https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/arkisto/abstraktimappi/sisltjapkirjoitus513.pdf

One thought on “Motivaatiotekijät oppimisessa (Kasvatus 5/2013)

  1. Erinomainen numero. Ainakin Herbartista alkaen kasvatustiede on tunnistanut psykologian tukitieteekseen. Viitosnumerossa on tanakka paketti tietoa, jonka pohjalta opetusta tulisi kehittää. Hienoa. Nyt tulisi ottaa tiikerinloikka siihen, että tämä viisaus tulkitaan kasvatuksen kielelle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *