Hakeminen

11183329_printopisk_960286

MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN HAKUAIKA 2016

Hakuaika on 16.3.2016 klo 8.00 6.4.2016 klo 15.00.

Lisätietoa hakuajasta

 

MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN VALINTAKOE 2016

Valintakoepäivä
Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman valintakoe järjestetään perjantaina 20.5.2016 klo 9.00 – 13.00.

Valintakoevaatimukset
Valintakoe perustui koetilaisuudessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin ja vuonna 2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/011/2003) mukaisiin
lukion biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin 1-5 (BI1-BI5) ja
lukion kemian pakolliseen ja syventäviin kursseihin 1-5 (KE1-KE5)

Lisätietoa valintakoepäivästä ja valintakoekirjallisuudesta

Lisätietoa valintaperusteista (mm. pisteytyksistä) kerrotaan tarkemmin Hakuoppaassa 2016 ja Opintopolussa.