Kandidaattivaiheen tutkintovaatimukset

TUTKINTOVAATIMUKSET

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on kandidaattivaiheessa Viikin kampuksen laaja-alainen koulutusohjelma. Koulutusohjelman pääaine kandidaattitutkinnossa on molekyylibiotieteet ja siitä valmistutaan luonnontieteiden kandidaatiksi (linkki Opintopolku.fi -sivustolle). Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) molekyylibiotieteissä koostuu seuraavista osista:

 • molekyylibiotieteiden perus- ja aineopinnot  84-96 op
  • pakolliset opinnot (sisältävät tutkielman) 84 op
  • valinnaiset opinnot  12 op
 • muut tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot 20 op
 • sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot
  • sivuaineopinnot  25-60 op
  • vapaasti valittavat opinnot 4-46 op

siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuK -tutkinnossa on vähintään 180 op.

molekandi

Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Huom! aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa tutkintovaatimukset poikkeavat hieman muista tutkintovaatimuksista.

Lisätietoa kandidaattivaiheen opinnoista löytyy tästä linkistä.

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinnon mallilukujärjestys (opintopolku) löytyy tästä linkistä (voit ladata sen pdf-tiedostona). Mallilukujärjestys on suositus kurssien suoritusaikataulusta ja järjestyksestä.

Molekyylibiotieteiden kandidaattivaiheen tutkintovaatimukset löytyvät myös opinto-oppaasta, sivut 35-39 (voit ladata ne pdf-tiedostona).