Sivuaineopinnot

529323 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP

Pakolliset opinnot 16 op
529382 Solubiologia, 5 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op

Seuraavista opinnoista 9 op
529383 Biotekniikka – Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
529308 Metabolia, 6 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op (suoritettava ennen kursseja 52025 ja 529004)
52025 Biokemian harjoitustyöt 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
Tai muita HOPSin mukaan sovittavia molekyylibiotieteiden kursseja

 

529324 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP

Pakolliset opinnot 22-25 op
Seuraavat kurssit 10 op (elleivät jo sisälly perusopintoihin):
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op (suoritettava ennen laboratorio-osuutta)
52025 Biokemian harjoitustyöt 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
Seuraavista kursseista 12-15 op (eivät saa sisältyä perusopintokokonaisuuteen):
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
528006 Virukset, 3(-4) op
529308 Metabolia, 6 op
529383 Biotekniikka – Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
Tai muita HOPSin mukaan sovittavia molekyylibiotieteiden kursseja

Valinnaiset opinnot 6-8 op
Valinnaisia molekyylibiotieteiden ja lähitieteiden luento- tai harjoitustyökursseja
529314 Kandidaatin tutkinnon kirjakuulustelu, 4 op
Molekyylibiotieteiden aineopintojen kirjaluettelosta

Lisätietoa molekyylibiotieteiden sivuaineopiskelusta löytyy tästä linkistä.

Molekyylibiotieteiden sivuaineen tutkintovaatimukset löytyvät myös opinto-oppaasta, sivu 78 (voit ladata ne pdf-tiedostona).

Lisätietoa sivuaineopiskeluoikeuksista löytyy tästä linkistä.