Järjestö

Moodi ry on 13. helmikuuta 1968 perustettu Helsingin yliopiston
tilastotieteen opiskelijoiden järjestö.

Moodi tarjoaa tilastotieteen opiskelijoille opintotoimintaa, ekskursioita, kulttuuria, urheilua, illanviettoja, vuorovaikutusta ja vipinää. Moodin äänenkannattajana toimii järjestölehti Tyyppiarvo.

Yhteystiedot  |  Postiosoite, sähköpostit sekä liittyminen Moodin jäseneksi.

Asiakirjat

Google Drive  |  Moodi ry:n asiakirjat.
Tietosuoja
Palaute- ja häirintäilmoituslomakkeet

 

alignnone Moodi ry:n säännöt alignnone Moodi ry:n kulukorvauslomake

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja edustajana. Sen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toimintasuunnitelman ja sääntöjen mukaan sekä huolehtia varainhoidosta.

Moodi ry:n hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Valinta suoritetaan tiukkaakin tiukemmilla vaaleilla joulukuussa, mitä on edeltänyt koko vuoden kestänyt kähmintä.

Uusi hallitus pääsee aloittamaan toimintansa heti kalenterivuoden alusta. Hallitukseen valitaan uudistettujen sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, opintovastaava, taloudenhoitaja ja kahdesta seitsemään muuta jäsentä.

Hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa eli noin kerran kuussa lukuvuoden aikana. Kokouksissa sovitaan yhteisistä asioista, tiedotetaan tärkeistä asioista sekä organisoidaan ja järjestellään tapahtumia.


Historiaa

Moodi, jo vuodesta 1968
Edelliset hallitukset (1994-)


Moodin vanhoja puheenjohtajia yhdessä.