Mitä tietää Sisu-uudistuksesta / What to know about the Sisu switchover

(In English below.)

Olet varmasti kuullut Sisusta, yliopiston uudesta opintotietojärjestelmästä. Tässä on tiivistelmä tärkeimmistä asioista sekä linkkejä virallisiin ja opintovastaavien tekemiin ohjeisiin.

Mitä tänä keväänä tapahtuu?

TL;DR: Ilmoittaudu kursseille ja jätä todistuspyynnöt hyvissä ajoin. Jos jatkat opintojasi toukokuun jälkeen, tee/päivitä opintosuunnitelma Sisuun pian.

WebOodi korvataan Sisulla toukokuussa, jolloin on kahden viikon käyttökatko. Tämä asettaa aikarajoja valmistumiselle (sekä maisteri että kandi) ja kesäkursseille ilmoittautumiseen. Tällä tietoa aikataulu on:

 • 29.4. Viimeinen tilaisuus jättää tutkintotodistuspyyntö WebOodissa.
 • 14.5. Viimeinen tilaisuus ilmoittautua kesätentteihin ja -kursseille WebOodissa.
 • 16.5. Tähän mennessä kaikilla paitsi todistuspyynnön jättäneillä pitää olla opintosuunnitelma Sisussa.
 • 17.–30.5. Käyttökatko. WebOodi on lukutilassa, joten esimerkiksi suoritusotteita voi ladata. Ilmoittautumisia tai muutoksia ei voi tehdä. Sisua ei voi käyttää ollenkaan.
 • 31.5. Sisun on tarkoitus avautua. WebOodi poistetaan kokonaan käytöstä.

Jos opintosi jatkuvat toukokuun jälkeen (tai valmistut esim. kesäkuussa), sinun pitää tehdä opintosuunnitelma Sisussa. Sen ei tarvitse olla täydellinen; riittää, että merkitset tämän kevään ja tulevan kesän kurssit. Lopun suunnitelman voi tehdä vasta elokuussakin.

Jos haluat pelata varman päälle, ota ruutukaappaus ilmoittautumisista ja tallenna opintorekisteriote ennen käyttökatkoa.

”Suunnitelma on rakenteen sääntöjen vastainen”?

Teknisiä rakenteita on korjailtu viime aikoihin asti. Jos olet luonut HOPS:in Sisussa ennen tätä syksyä, joudut poistamaan sen ja tekemään uuden. Sama koskee lisäksi kaikkia matematiikan ja soveltavan matematiikan maisterilinjoilla opiskelevia (mutta ei tilasto- tai yhteiskuntatilastotiedettä).

Ihan kaikki temput (esim. hyväksiluvut) eivät ole mahdollisia ennen käyttöönottoa, joten osa puutteista korjautuu vasta kesäkuussa.

Miten käytän Sisua?

Apua on monenlaista!

Jälkimmäiset on räätälöity erityisesti matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Niitä tullaan päivittämään pitkin vuotta, ja kaikki palaute on tervetullutta.

Tästä(kin) selvitään kyllä!

Sisun tie on ollut pitkä ja kivinen, kahdessa yliopistossa se on jo otettu käyttöön. Ongelmia tulee aivan varmasti, kun 30 000 opiskelijaa siirretään uuteen järjestelmään. Apua tulee tarjolle monesta suunnasta. Siirtämällä opintosuunnitelmasi hyvissä ajoin voit koettaa ehkäistä vaikeuksia.

Jos yllä linkitetyt ohjeet eivät riitä, olethan yhteydessä. Edellä mainittujen lisäksi me opintovastaavat autamme parhaamme mukaan: Moodilla allekirjoittanut ja Matrixilla Elli Kiiski sekä Vili Järvinen.

Sisulla pääsee läpi vaikka… Sisun?

///

You must have heard of Sisu, the upcoming student information system. Here’s a summary of the most important changes, and links to official and unofficial instructions. This information is relevant for those completing their degree now and those continuing their studies after summer.

What will happen this spring?

TL;DR: Register on the courses and submit diploma applications in good time. If you continue your studies after May, please create/update your study plan in Sisu soon.

WebOodi will be replaced with Sisu in May, during which there will be a two-week service break. This puts strict deadlines on graduation (both MSc and BSc) and registration for summer courses. The current schedule is:

 • April 29. The last day to submit a degree diploma application in WebOodi.
 • May 14. The last day to register for summer exams and courses in WebOodi.
 • May 16. Everyone, except for those who submitted the diploma application, should have a study plan in Sisu.
 • May 17 to 30. Service break. WebOodi is in a read-only mode: you can e.g. download study transcripts. You cannot make changes to registerations. Sisu is completely unavailable.
 • May 31. Sisu is expected to open. WebOodi will be closed down.

If you continue your studies after May (or graduate in June), you must draw up a study plan in Sisu. The study plan need not be complete; it suffices to contain the courses for this spring and the coming summer. You can finish the study plan in August.

If you want to play it safe, take a screenshot of your registrations and download a study transcript before the service break.

”The structure is against the rules”?

The technical structures have been modified up until recently. If you have created a PSP in Sisu before September, you must delete and re-create it. The same holds for everybody in the Mathematics or Applied Mathematics MSc tracks (but not in Statistics or Social Statistics).

Some things (e.g. credit transfer) are not possible before the switchover, so some bugs will remain till June.

How do I use Sisu?

There are many sources of assistance!

The unofficial instructions are specifically aimed at maths and stats students. They will be updated during the year, and we welcome your feedback. We can provide assistance in English where the official instructions fall short.

We’ll get through this (too)

Sisu has had a troubled road to maturity. It is now in use at two Finnish universities. There will certainly be problems in a switchover of 30 000 students. That’s why there will be lots of assistance. You can try to avoid problems by being proactive in transferring your study plan.

If the linked instructions are not enough, please get in touch. In addition to those mentioned above, we the study coordinators do our best: at Moodi, yours truly; at Matrix, Elli Kiiski and Vili Järvinen.

In these times, good old sisu is in place!

Moodin hallitus 2021

Hei kaikki moodilaiset!

Moodin hallitus vuosimallia 2021 on aloitellut viime viikkoina toimintaansa. Tänä vuonna puikoissa ovat

 • Katja Laine, puheenjohtaja
 • Mikhael Koufos, varapuheenjohtaja
 • Tapani Linnaluoto, taloudenhoitaja
 • Savi Virolainen, sihteeri
 • Petri Laarne, opintovastaava ja tiedottaja
 • Pihla Oksanen, työelämävastaava
 • Heikki Hyhkö, jäsenvastaava
 • Marianne Laalo, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava
 • Tuomas Mäkelä, tapahtumavastaava

Lisäksi virkailijoina toimivat Tuuli Kauppala ja Tommi Mäklin.

Kuten syksyn uutisista näkyy, Moodi on nyt myös virallisesti sekä opiskelijoiden että alumnien järjestö. Näin poikkeusaikoina toiminta on hieman suppeampaa, mutta odotamme innolla yhteisissä (etä)tapahtumissa näkemistä! Otamme hyvin mielellämme vastaan myös ehdotuksia tilastotieteen opiskelua edistävästä toiminnasta. Hallituksen yhteystiedot löydät Hallitus-sivulta.

Mukavaa alkanutta vuotta, ja ollaan yhteyksissä!

Terveisin,
Petri Laarne, uusi opintovastaava

Moodin toiminta jatkuu – liity mukaan!

Yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti jatkaa yhdistyksen toimintaa siten, että jäseniksi sallittaisiin tulevaisuudessa myös alumnit. Tarvittavat sääntömuutokset ja kokoukset on suunnitteilla. Olet lämpimästi tervetullut liittymään mukaan suunnittelemaan yhdistyksen tulevaisuutta. Ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen (moodi-hallitus[at]helsinki.fi) tai lähetä viestiä jollekin hallituksen jäsenelle! Yhteystietomme löydät täältä.

Pysyt parhaiten mukana yhdistyksen ajankohtaisimmissa asioissa ja tapahtumissa liittymällä mukaan yhdistyksen sähköpostilistalle. Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin ”subscribe tyyppi-arvo” ilman lainausmerkkejä osoitteeseen majordomo[at]helsinki.fi.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous – tule paikalle vaikuttamaan!

Hyvä Moodin jäsen,

Tämä on kokouskutsu Moodi r.y.:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Kuten vaalikokouksen pöytäkirjasta näkyy, Moodiin ei löytynyt vaalikokouksessa vuodelle 2021 toimivaa hallitusta. Tämä johtaa siihen, että yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jotta jäsenet voivat yhdessä päättää ja äänestää yhdistyksen jatkosta.

Vain olemassaolevat Moodin jäsenet voivat äänestää yhdistyksen kokouksessa. Kaikki ovat kuitenkin puheoikeutettuja, ja myös ei-jäsen voi ryhtyä virkailijaksi tai hallituksen jäseneksi Moodissa. Äänestyksen varalta jäsenyys tarkastetaan kokouksen aikana.

Kokous järjestetään torstaina 19.11.2020 kello 18:00 Zoomin välityksellä. Asialistalla on päätös Moodin erilaisista tulevaisuusskenaarioista, joista keskustellaan ja äänestetään. Jos yhdistyksen jatkamisesta päästään ymmärrykseen ja yhdistystä jatkavaan tulevaisuusskenaarioon päädytään, Moodille valitaan sen edellyttämiin sääntömuutoksiin ja käytänteisiin sitoutunut hallitus.

Lyhyesti: jos Moodin tulevaisuus kiinnostaa itseäsi, suosittelen nyt jos koskaan tulemaan yhdistyksen kokoukseen paikalle. Siellä siitä päätetään.

Jos haluat asettua ehdolle hallitukseen tai virkailijaksi muuhun virkaan, haluat sanoa kantasi tulevaisuudesta yhdistyksen kokouksesta etkä pääse paikalle, ilmoitathan joko puheenjohtaja Tuuli Kauppalalle (tuuli.kauppala[at]helsinki.fi) tai kelle tahansa muulle hallituksen jäsenelle.

Alla kokouksen esityslista ja vielä alempana Zoom-linkki.

Terveisin Tuuli Kauppala,
Moodin puheenjohtaja 2020


Tilastotieteen opiskelijoiden yhdistys Moodi ry:n ​ylimääräinen yhdistyksen kokous

Aika 19.11. klo 18.00
Paikka: Zoom

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  • Valitaan kokoukselle sihteeri
  • Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Yhdistyksen toiminnan jatko
  Yhdistyksen hallitus on muotoillut alla olevat vaihtoehdot yhdistyksen toiminnan tulevaisuudelle. Jotkin ehdotuksista vaativat sääntömuutoksia, joita varten järjestetään uusi yhdistyksen kokous. Hallituksen esittämät vaihtoehdot:

  • Yhdistys jatkaa opiskelijajärjestönä
  • Yhdistys jatkaa toimintaansa opiskelijoiden parissa, mutta sallii jäsenikseen myös Helsingin yliopistossa aikaisemmin tilastotiedettä tai ekonometriaa opiskelleet opiskelijat.
  • Yhdistys jatkaa toimintaansa suunnaten sen ensisijaisesti alumneille.
  • Yhdistyksen toiminta lakkautetaan.
 6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 7. Valitaan yhdistyksen taloudenhoitaja
 8. Valitaan yhdistykselle 2-9 muuta hallituksen jäsentä
 9. Valitaan Tyyppiarvon päätoimittaja
 10. Valitaan yhdistykselle virkailijat
 11. Valitaan Suomen Tilastoseuran opiskelijajäsen vuodelle 2021
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Topic: Ylimääräinen Moodi ry:n yhdistyksen kokous
Time: Nov 19, 2020 06:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://helsinki.zoom.us/j/67398583164?pwd=V0Rxd0lsakVhRUJiUXIwSk5tRkRPdz09

Meeting ID: 673 9858 3164
Passcode: 732771

Join by SIP
67398583164@109.105.112.236
67398583164@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 673 9858 3164
Passcode: 732771

Hallitusta ei valittu – ylimääräinen yhdistyksen kokous 19.11. klo 18

Hyvät jäsenet,

4.11. järjestetyssä yhdistyksen vaalikokouksessa yhdistykselle ei valittu uutta hallitusta vuodelle 2021 ehdokkaiden puutteen vuoksi. Yhdistyksen hallitus yhteistyössä yhdistyksen jäsenten kanssa on päättänyt järjestää ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 19.11. klo 18,  jossa päätetään yhdistyksen tulevaisuudesta. Kokouksen esityslista julkaistaan sääntöjen mukaisesti yhdistyksen sähköpostilistalla, mutta jaetaan myös täällä verkkosivuilla.

Pääasiassa rakkaalla yhdistyksellämme on kolme vaihtoehtoa jatkoon: yhdistyksen jatkuminen opiskelijajärjestönä, yhdistyksen jatkuminen muunmuotoisena yhdistyksenä tai yhdistyksen lakkauttaminen. Yhdistyksen lakkauttamisen välttämiseksi toivomme sekä entisiä että nykyisiä jäseniämme osallistumaan yhdistyksen ylimääräiseen kokkoukseen yhdistyksen tahtotilan määrittämiseksi.