Helsinki Digital Humanities Teaching, Spring 2017

Digital Humanities courses in Spring 2017

Helsinki Digital Humanities teaching continues in Spring 2017.

This is a listing of possible digital humanities courses to choose from.

Spring 2017 teaching includes the third iteration of our Helsinki Digital Humanities Hackathon and courses on various topics ranging from semantic web to popular culture and religion in India.

For more information about the structure of digital humanities module etc., see www.heldig.fi/teaching

Digital Humanities Hackathon 2017 (weboodi: 406909 / https://courses.helsinki.fi/fi/406909/114735861)

– For prior iterations, see DHH15 and DHH16.

Theory and Practice

These are optional courses, the mandatory introduction course to digital humanities was taught in Autumn 2016. About the possibility of substituting the introduction course with another course, write to mikko.tolonen@helsinki.fi

The Game of History

Digital humaniora

 Digitaalinen sisällöntuotantopaja – Wiipuri-portaali

The Art of Getting Lost: Qualitative Methods in Urban Studies

Musiikki ja audiovisuaalinen kulttuuri nyt!

Audiovisuaalinen kerronta

Audiovisuaalinen mediasivistys

Menetelmiä (audio)visuaalisen kulttuurin tutkimukseen

Popular Culture and Religion in India. Media, Materiality, Visuals, Performance

Uskonto ja moraalivalinnat digitaalisissa peleissä

Käsiteanalyysi ja termityö

Methods

The introduction to methods in digital humanities course  was taught in Autumn 2016. About substituting the introduction course with another course, write to mikko.tolonen@helsinki.fi

Semantic web

Introduction to Open Data Science (MOOC)

  • link; Vehkalahti, Kimmo

Information Retrieval and Search Engines

Morphological Processing Tools 2

Statistical Parsing Methods

Introduction to natural Language Processing

Data-analyysi SAS-ohjelmistolla

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät

Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä

Network analysis in social sciences

Statistical methodology for researchers

Survey sampling

Multimodaalinen viestintä (Käännöstiede)

Digitaaliset aineistot (Käännöstiede)

Kääntämisen tietotekniikka

Konekäännös

Musiikkisignaalin spektrianalyysi

Possible method courses offered in Computer Science at University of Helsinki (UH CS) and Aalto University (Aalto CS) include:

  • Data mining (5 sp), UH CS Department, Spring 2017
  • Data mining project (5 sp), UH CS Departmnent, Spring 2017
  • Information Visualization, Aalto CS Department, Spring 2017
  • Hands-on Network Analysis, Aalto CS Department, Spring 2017
  • Scientific computing (5 sp)

These are possible courses, also other courses can be offered and chosen. If you know of suitable courses for digital humanities, please contact: mikko.tolonen@helsinki.fi

Those with advanced skills in methods may get credit by proving your skills (i.e. free credit for methods) when you commit to the DH3 Multidisciplinary project.