Kaupunkiakatemian tutkimuskurssi: case Myllypuron kampus

Kurssilla pilotoidaan ja kehitetään Kaupunkiakatemian toimintamallia, jossa yliopistot ja kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiseudun ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijat perehtyvät ryhmissä Metropolian uuteen kampusalueeseen, joka rakennetaan lähivuosina Myllypuroon. Samalla he saavat tilaisuuden harjoitella pienryhmissä tutkimuksen ja asiantuntemuksen soveltamista tapausesimerkkeihin. Työtä tehdään monitieteisesti, tekemällä oppien sekä yhteiskehittelyn (co-creation) menetelmään tukeutuen, eli ottamalla kaupunkilaiset mukaan tuottamaan tietoa sekä etsimään parhaita toimintatapoja viihtyisän ja toimivan kaupunkiympäristön luomiseksi.

Myllypuron kampushankkeeseen liittyviä haasteita ovat muun muassa kampusalueen integrointi ympäröivään asuinalueeseen sekä kampuksen hyödyntäminen Myllypuron ja pääkaupunkiseudun brändäämisessä. Ryhmätyöskentelyä tukevat interaktiiviset luennot ja harjoitukset, joiden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus kuulla ja tentata kampusalueiden, Myllypuron ja pääkaupunkiseudun kehittämiseen paneutuneita asiantuntijoita, tutustua suunnitteludokumentteihin ja strategiapapereihin sekä kokoontua ideoimaan ja haastamaan toistensa ajatuksia. Ryhmätöiden tulokset esitellään Kaupunkiakatemian ja tutkimuskurssin sidosryhmille tammikuussa 2016.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *