Workshop with Paul Sutter

sutter-and-saikku

Last Friday (16th December) our Project had the pleasure of having a workshop with environmental historians Paul Sutter and Mikko Saikku. Just to give an idea about the inspiring research that is going on at UH, here are the titles of the day:

  • Paul Sutter: Let Us Now Praise Famous Gullies: Providence Canyon and the Soils of the South
  • Paula Saari: Inserting Yellowstone into a National Story: The American Influence on the Development of the National Park Idea in Finland
  • Suvi Rautio: Aesthetic readings in an ethnic minority village in SW China
  • Kaisa Kortekallio: Ecological Mood in the Climate Fiction of Paolo Bacigalupi
  • Pekka Raittinen: “OUR LAND IS POOR“ Runeberg, Kiviand Forestry
  • Matti Hannikainen: Artificial Land Filling in Helsinki and Espoo –The case of Laajalahti
  • Leena Enbom: Soil pollution and ill-health. Mapping the geography of environmental hazards during the early urbanization of Helsinki
  • Corinna Casi: The Non-economic Value of the Barents Region

 

Hanna Johansson nykytaiteen tutkimuksen professoriksi

Taidehistorioitsija, dosentti Hanna Johansson on nimitetty Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan nykytaiteen tutkimuksen professoriksi lokakuusta alkaen. Tehtävä on laatuaan ensimmäinen Kuvataideakatemiassa ja ainutlaatuinen Suomessa taiteen tutkimuksen historiassa. Määräaikainen tehtävä täytettiin kutsumenettelyllä kesään 2021 asti.

Hanna Johansson on väitellyt taidehistorian alalta Helsingin yliopistosta vuonna 2005, ja työskennellyt tiede- ja taidepuolen akateemisissa opetustehtävissä vuodesta 1997 muun muassa Helsingin yliopistossa ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hän toimi tutkijatohtorina Kuvataideakatemiassa 2006-2009 ja (ma) Praxis-professorina 2015-2016. Hän on osallistunut aktiivisesti nykytaiteen näyttelytoimintaan sekä toimii monipuolisesti taidemaailmaan liittyvissä asiantuntija- ja luottamustehtävissä, kuten Taidesäätiö Pro Arten hallituksessa.

Nykytaide, sen luontoulottuvuus ja teoreettinen käsitemaailma ovat Johanssonin keskeisintä tutkimusaluetta. Hän on julkaissut laajasti suomalaisesta ja kansainvälisestä nykytaiteesta.

Environmental humanities: workshop with Paul Sutter 16.12.2016

The Doctoral Programme for History and Cultural Heritage and the research project Nature in Arts, Culture, and History. Temporal Sedimentations of Landscape and the Diversity of Nature (Academy of Finland) organise a working seminar (1 study point) at December, 16th, for doctoral students and early career post docs.

Time: Friday, December 16th, from 10 a.m. to 5 p.m. Place: Art History Seminar Room (University Main Building, Unioninkatu 34, 4th floor,  Senate’s Square side) The working seminar consists of a lecture by Professor Paul Sutter in the morning followed by work-in-progress oral presentations by participants in the afternoon. Sign up by November 22nd (3.45 p.m.) by filling in the form at: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/74174/lomake.html

Paul Sutter is a professor of History at the University of Colorado, Boulder. Paul has published numerous articles and book chapters on the American wilderness movement, southern environmental history, US imperial environmental history, and environmental historiography. See more:

http://www.carsoncenter.unimuenchen.de/staff_fellows/carson_fellows/paul_sutter/index.html

Paul Sutter will give a lecture on soil erosion and plantation agriculture in the American South:

Let Us Now Praise Famous Gullies: Providence Canyon and the Soils of the South

See more: http://www.ugapress.org/index.php/books/index/let_us_now_praise_famous_gullies

Participants are expected to give a 20-minute oral presentation of their work-in-progress on the theme of environmental humanities as well as to submit a one page abstract of their presentation in Moodle by December 9th before the seminar. The presentations are followed by 20 minutes of discussion. Participants are expected to read the working paper abstracts beforehand.

There are spaces for 6-7 presentations in the workshop. If there are more doctoral students than can be accepted, priority will be given to students of the Doctoral Programme for History and Cultural Heritage. In addition to Paul Sutter, members of the research team (Professor Mikko Saikku, Professor Hanna Johansson, PhD Matti Hannikainen, PhD student Tuija Kirkinen, PhD Petteri Kummala) will discuss presentations. See more information about the project: https://blogs.helsinki.fi/natureinarts/

The workshop includes lunch and afternoon coffee break as well as an own-cost dinner.

Further instruction on how to submit papers in Moodle are sent to those accepted to the seminar by November 25th. Working language of the seminar is English.

For more information, please contact tuija.kirkinen@helsinki.fi or kirsi.saarikangas@helsinki.fi

Best regards,

Kirsi Saarikangas, Director The Doctoral Programme for History and Cultural Heritage
tel. +358 50 415 1588 / 02941 22759, kirsi.saarikangas@helsinki.fi

Tuija Kirkinen, PhD student
Nature in Arts, Culture, and History. Temporal Sedimentations of Landscape and the Diversity of Nature (SA)
tel. +358 50 5541818 / +358 50 4488795, tuija.kirkinen@helsinki.fi

Päivi Väätänen, Coordinator
tel. 02941 23350 / +358 050 448 2111 paivi.vaatanen@helsinki.fi

Petteri Kummalan väitös ympäristöestetiikasta 28.10.2016

Petteri Kummala käsittelee väitöstyössään TÄMÄ EI OLE LUONTOA! : Hybridi, ympäristön luovuus ja urbaani monimuotoisuus. Kaupunkiluonnon esteettiset ulottuvuudet kaupunkiluonnon merkitystä laadukkaan kaupunkiympäristön yhtenä osatekijänä. Kummalan tutkimusalueena on Helsingin kantakaupunki, mutta keskeiset väitteet kaupunkiluonnon ominaispiirteistä pätevät yleisemminkin. Tutkimuksen lähtökohta on, että mikäli kaupunkiluontoa pyritään tarkastelemaan sen itsensä ehdoilla, on hyväksyttävä väite, että kaupunkiluonto on hybridi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiluonto on sekä käsitteellisesti että konkreettisten ilmenemismuotojensa osalta ihmisen luoman ja luonnollisen yhdistelmä ja jatkuvasti muuttuva sekoittuneisuuden tila. Siten esimerkiksi luonnollisuuden ja alkuperäisyyden kaltaiset käsitteet ja niihin perustuvat tarkastelutavat ovat harhaanjohtavia kaupunkiluonnon tarkastelussa. Kummala keskittyy myös kaupunkiluonnon suunnittelun ja hallinnan kysymyksiin, sekä kaupunkiluonnon potentiaaleihin osana kaupunkiympäristöä.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166702

Väitöstilaisuus on perjantaina 28.10.2016 klo 12:00-14:00, Yliopiston päärakennus auditorio XII, Unioninkatu 34, 3. krs.

A seminar on literature and nature – ecocritical reading and wilderness (24.-25. March, 2015)

A two-day seminar (2 study points) for MA and doctoral students working with the themes concerning nature in the humanities. The seminar is open for all interested in ecopoetics, textualities of landscape, and wilderness discussion as well in Scotland as in North American and Nordic Cultures. The seminar is organized by Nature in Arts, Culture and History. Temporal Sedimentations of Landscape and the Diversity of Nature project (HY).

Programme

Kirsi Saarikangas: Opening
Pekka Raittinen: Finnish Literature and Nature; Ecocritical Readings and International Perspective
David Borthwick: Ecopoetry and the ‘New Nature Writing’ as a movement in the UK
David Borthwick: ‘Learning to Observe the Winters’: The Poetry and Fiction of Scottish Writer John Burnside
Mikko Saikku: Frontier and Wilderness in North American and Nordic Cultures
David Borthwick: The production of ‘wildness’ in Scotland: from Romanticism to ‘Semi natural landscapes’
David Borthwick: Poetry as ecology: walking, ecosemiotics, bioregionalism

Dr David Borthwick lectures in literature at the School of Interdisciplinary Studies, the University of Glasgow, Scotland.  His research concerns primarily ecopoetry as a response to environmental challenge and threat, with especial engagement with the contemporary UK ecopoetics of John Burnside, Kathleen Jamie and Alice Oswald.  The way in which these poets deal with notions of dwelling, and of place, are of particular interest in responding to the problematic and multivalent nature of place, and its future.  David is also interested in walking as a creative act, and the textualities of landscape.

David is convenor of the masters programme Environment, Culture and Communication – an interdisciplinary postgraduate course.  He is a member of the Solway Centre for Environment and Culture.  He believes strongly in public engagement, and frequently collaborates with artists to host events and walks on environmental themes.

Luonto kaupungissa – kaupunki luonnossa (3.2.2015)

työpaja järjestettiin tiistaina 3.2.2015 Tekniikan museossa (Viikintie 1)

Työpajassa tarkasteltiin maiseman ja ympäristön kerrostuneisuutta sekä luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta ympäristön muotoutumisessa kaupungeista erämaihin. Työpajan yhtenä tarkastelun kohteena oli Vanhankaupunginlahden alue. Keskeisiä kysymyksiä olivat muun muassa luonnon ja kulttuurin sekoittuminen, maiseman ja ympäristön kerrostuneisuus ja vyöhykkeet, kaupunkiluonto ja sään esittäminen taiteissa. Työpaja koostui lyhyistä alustuksista ja niistä käytävästä keskustelusta. Tapaamisessa käytiin vuoropuhelua eri alojen tutkijoiden välillä.

Ohjelma

Kirsi Saarikangas, Tilaisuuden avaus
Eero Haapanen, Uittomiesten ja rysäkeisarien jäljillä
Tuija Kirkinen, Viikki arkeologin laboratoriona
Mikko Saikku ja Mikael Manninen, Vanhankaupunginkosken ympäristöhistoria ja Vantaanjoen kalasto
Kirsi Saarikangas, Lähiluonto ja asuminen
Petteri Kummala, Hybridiluonnon rajat – Vanhankaupunginlahti
Hanna Johansson, Sää kuvataiteissa 1850–2010-luvun Suomessa

Keskustelua ja tutkimushankkeiden esittelyä