Group

Visit our research group’s ‘Behaviour Change & Wellbeing‘ website here, and follow our updates on Facebook.
We are always happy to hear about collaboration ideas!

Currently, I am Principal Investigator in three externally funded projects.

Behaviour Change Science & Policy (BeSP)
Käyttäytymistietoon perustuva politiikka
Suomen kulttuurirahasto, Argumenta-projekti, 2019-20

 • Project coordinator Elina Renko, PhD

​Improving motivational interaction styles of physical activity promotion
and sports professionals: Towards a complex dynamical systems approach
Liikunnan ja urheilun ammattilaisten motivoivat vuorovaikutustyylit: Kohti kompleksisuusnäkökulmaa
OKM, Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet, 2020-2023 (1/091/2019)

 • Melina Puolamäki
 • Anna Paavola
 • Minttu Palsola

Citizen Shield – technological, behavioural and societal solutions for protective actions to tackle pandemics (Kotisivu/Website)
Academy of Finland, 2020-2023

 • Matti Heino
 • Kaisa Saurio
 • Meri Pietilä

Former projects / Päättyneet rahoitukset (Principal Investigator):

“Processes of behaviour change: Psychosocial mechanisms of change in interventions to promote wellbeing”
Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa
Academy of Finland, Academy Research Fellowship 2015-20 (285283)

 • Nelli Hankonen (part-time 2017-20)
 • Research assistant Minttu Palsola
 • Postdoc Elina Renko, Katri Kostamo

“Self-determined motivation for work and health: investigating fluctuations and identifying effective strategies for motivational self-management”
Omaehtoinen motivaatio: Yksilöllisten motivaation hallintakeinojen koonti sekä työ- ja liikuntamotivaation ajallisen vaihtelun tutkimus
Academy of Finland, Academy Project
Suomen Akatemia, akatemiahanke, 2016-20 (295765)

 • University Researcher Keegan Knittle, PhD
 • Doctoral student Matti Heino
 • Research assistant Raisamiina Rimpelä

OTHER PAST PROJECTS:

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntatieteelliset tutkimusprojektit,  2012–14 (34/626/2012)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden edistämisen määräraha, 2013-15 (201310238)
 • “Changing physical activity and sedentary behaviours among adolescents in vocational schools: Evaluation of the Let’s Move It program in a cluster randomized controlled intervention trial”
  Ammattiin opiskelevia nuoria aktivoimassa: Let’s Move It -liikunnanedistämisohjelman arviointi klusterisatunnaistetussa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa
  Ministry for Education and Culture, Sports Science projects
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  , liikuntatieteelliset tutkimusprojektit, 2015-17 (OKM/81/626/2014)
 • “Enhancing physical activity promotion in upper secondary schools: Nationwide dissemination and implementation of evidence-based intervention strategies”
  Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus
  Academy of Finland, Forging Ahead With Research
  Suomen Akatemia, kärkihanke “Tutkimuksella eteenpäin”, 2016-18 (304114)