Opetus

Lukuvuonna 2023-2024 opetan sosiaalipsykologian kandiseminaarieja ja maisteriseminaareja sekä sosiaalitieteiden maisteriohjelman kurssin SOSM-427 Qualitative Methodology in Social Psychology. Otan myös vastaan sosiaalipsykologian kandi- ja maisteritason työelämäsuoritukset.

Ohjaan sosiaalipsykologian maisterintutkielmia sekä väitöskirjoja.