Opetus

Lukuvuonna 2022-2023 opetan:

Sosiaalitieteiden kandiohjelman kurssit SOSK-SP213 Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia lähestymistapoja sekä sosiaalipsykologian kandiseminaarin

Sosiaalitieteiden maisteriohjelman kurssin SOSM-427 Qualitative Methodology in Discursive and Relational Social Psychology sekä sosiaalipsykologian maisteriseminaarin.

Lisäksi luennoin yrittäjyydestä Soili Peltolan koordinoimalla Entrepreneursip in Social Context -verkkokurssilla.

Ohjaan sosiaalipsykologian maisterintutkielmia sekä väitöskirjoja.