Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy toimijuuteen ja yrittäjyyteen muuttuvilla työmarkkinoilla. Lähestyn näitä ilmiöitä relationistis-konstruktionistisen sosiaalipsykologian näkökulmasta, erityisesti laadullisten tutkimusmenetelmien avulla.

Uusimmat julkaisut

Niska, M., Venäläinen, S. Olakivi, A. & Canada, J. (2024). Sosiaalinen konstruktionismi: Miten tarkastella tulkintojen ja todellisuuden sosiaalista rakentumista. Tampere: Vastapaino. Open access-kirja: https://blogit.vastapaino.fi/avoimet-tiedekirjat/sosiaalinen-konstruktionismi.html

Stevanovic, M., Nevalainen, H. Niska, M., Weiste, E (2023). Power differentials in the counseling relationship: A conversation analytic study on goal-setting meetings in a Club house mental health rehabilitation community. Group, 47, 12, 67-90.

Niska, M., Stevanovic, M., Nevalainen, H., Weiste, E. & Lindholm, C., (2023). Mental health rehabilitees’ agency construction and promotion in community-based transitional work programme. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 18:1, 2202972. https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/17482631.2023.2202972?needAccess=true&role=button

Niska, M. (2023). Jockeying for Position: University Students’ Employability Constructions. Journal of Education and Work. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639080.2023.2197643

Weiste, E., Niska, M., Valkeapää, T. & Stevanovic, M. (2022). Goal setting in Mental Health Rehabilitation: References to Competence and Interest as Resources for Negotiating Goals. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 9, 409–424.

Korhonen, J. & Niska, M. (2022). ”Mä meen mukaan siihen mikä kiinnostaa”: toimijuuden rakentuminen maisteriopiskelijoiden urasuunnittelupuheessa. Psykologia, 57(1), 51–65

Lisätietoa tutkimuksestani löydät näistä linkeistä:

Helsingin yliopiston profiili

Google scholarin profiili