Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy toimijuuteen ja yrittäjyyteen muuttuvilla työmarkkinoilla. Lähestyn näitä ilmiöitä relationistis-konstruktionistisen sosiaalipsykologian näkökulmasta, erityisesti laadullisten tutkimusmenetelmien avulla.

Uusimmat julkaisut

Weiste, E., Niska, M., Valkeapää, T. & Stevanovic, M. (2022). Goal setting in Mental Health Rehabilitation: References to Competence and Interest as Resources for Negotiating Goals. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 9, 409–424.

Korhonen, J. & Niska, M. (2022). ”Mä meen mukaan siihen mikä kiinnostaa”: toimijuuden rakentuminen maisteriopiskelijoiden urasuunnittelupuheessa. Psykologia, 57(1), 51–65

Niska, M., Stevanovic, M., Weiste, E., Ostrovskij, T., Valkeapää, T. & Lindholm, C. (2021). Self-disclosure and non-communication: stigma management in third-sector transitional employment. International Journal of Environmental Research and Public Health (special issue: Stigma, Health and Wellbeing), 18(22):11840

Niska, M. (2021). Konsultointia horisontissa. Uusi työ yliopisto-opiskelijoiden argumentaatiossa. Kulttuurintutkimus, 38(2-3), 3-18.

Niska, M. & Nikander, P. (2021). Older workers’ evaluations of the political goal to extend working life. Discursive approach to the “attitude problem”. Journal of Social and Political Psychology, 9(1), 234-256.

Niska, M. & Vesala, K.M. (2021). Agent or principal? A discursive and rhetorical approach to changing stakeholder relations in the entrepreneurial university. Teoksessa: U. Hytti (toim.), A Research agenda for entrepreneurial university. Cheltenham: Edward Elgar.

Niska, M. (2021). Challenging interest alignment: Frame Analytic Perspective on Entrepreneurship Education in Finnish University Context. European Educational Research Journal, 20(2), 228-242.

Lisätietoa tutkimuksestani löydät näistä linkeistä:

Helsingin yliopiston profiili

Google scholarin profiili