SPIN-projekti (2022-2025)

Minuuden muokkauksen institutionaalinen edistäminen:
Relationaalinen näkökulma kiistanalaiseen asiantuntijuuteen

Self-modification promotion in institutional interaction (SPIN)

Vuosina 2022-2025 toteutettavassa SPIN-hankkeessa tarkastellaan institutionaalista vuorovaikutusta, joka edistää asiakkaan minuuden muokkausta (esim. taitojen ja itsetuntemuksen kehittämistä). Hankkeessa analysoidaan videoituja instituutionallisia vuorovaikutustilanteita kuten kehityskeskusteluja ja uravalmennusta. Vuorovaikutuskäytäntöjen analyysi yhdistelee diskursiivista sosiaalipsykologiaa ja keskustelunanalyysia huomioiden puheen lisäksi myös osallistujien ruumiillisuuden.

Lisätietoja tutkimushankkeesta: https://blogs.helsinki.fi/spin-project/