Uraohjaus työelämätoimijuuden tukena (2020-2021)

Vuosina 2020-2021 toteutettavassa tutkimushankkeessa tarkastellaan Helsingin yliopiston tarjoamaa uraohjausta uraohjaajien ja ohjattavien välisenä vuorovaikutuksena. Hankkeessa nauhoitetaan uraohjauskeskusteluja, joita analysoidaan laadullisesti keskittyen vuorovaikutuskäytäntöihin, joilla ohjattavien työelämäsiirtymää pyritään tukemaan. Tutkimuksen tietosuojaselostukseen pääset tutustumaan tästä linkistä (kasvokkaiset keskustelut) ja tästä linkistä (Zoom-keskustelut).

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston urapalveluiden kanssa.

Lisätietoja tutkimushankkeesta: miira.niska[at]helsinki.fi.

Tutkimusta rahoittaa Post doc -poolin kautta Suomen kulttuurirahasto.