Etusivu

Kuva: Saku Tiainen 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Parhaillaan tutkin toimijuutta ja sen tukemista työelämäsiirtymissä. Vuosina 2020-2021 tarkastelen erityisesti yliopistoista valmistuvien työllistyvyyttä ja työllistymisen tukemista. Tutkimusta rahoittavat Suomen kulttuurirahasto ja Post doc -pooli.

Vuosina 2018-2019 työskentelin Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa Kohti kaksitahti-Suomea? Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin työstään irtisanottujen ja irtisanoutuneiden 50-65-vuotiaiden työelämäsiirtymiä.

Vuonna 2015 valmistunut sosiaalipsykologian alan väitöskirjani käsitteli maaseutuyrittäjien toimijuutta ja yrittäjämäisen toimijuuden edistämistä. Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis palvelussa.

Tutkimukseni kiinnittyy Toimijuuden ja yrittäjyyden sosiaalipsykologian tutkimusryhmään.