Etusivu

Kuva: Saku Tiainen 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti ja työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Vuosina 2020-2025 tarkastelen erityisesti työllistyvyyttä ja työllistymisen tukemista. Tutkimusta rahoittavat Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Post doc -pooli. Lisätietoja: https://blogs.helsinki.fi/spin-project/

Vuosina 2018-2019 työskentelin Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa Kohti kaksitahti-Suomea? Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin työstään irtisanottujen ja irtisanoutuneiden 50-65-vuotiaiden työelämäsiirtymiä.

Vuonna 2015 valmistunut sosiaalipsykologian alan väitöskirjani käsitteli maaseutuyrittäjien toimijuutta ja yrittäjämäisen toimijuuden edistämistä. Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis palvelussa.

Tutkimukseni kiinnittyy Toimijuuden ja yrittäjyyden sosiaalipsykologian tutkimusryhmään.