Yhteiskunnallisen kriisinkestävyyden ja -hallinnan Pohjoismaiset polut

Tutkimme haasteita, joita rauhanajan ja hybridiluonteisten kriisien hallintatarpeet asettavat etenkin pohjoismaisille hallinto- ja yhteiskuntamalleille.

Pohjoismaisen mallin vahvuuksina on pidetty legitiimiä julkishallintoa, vahvaa oikeusvaltiota sekä keskinäiselle luottamukselle rakentunutta yhteiskuntaa.
Pandemianaikainen poikkeusoloihin turvautuminen haastaa pohjoismaisen mallin perustaa – etenkin kahta perusperiaatetta. Ensimmäinen on yhteiskunnallisten toimijoiden aktiivinen osallistuminen päätöksenteon valmisteluun ja tietoperustan muodostamiseen. Toinen on julkisen päätöksenteon yhdenvertaisuuden, autonomian ja oikeudenmukaisuuden vahva oikeusvaltiollinen takaaminen.

Tutkimme näiden periaatteiden ja niihin liittyvien toimintamallien huomioimista historiallisesti. Tarkastelemme valikoituja menneitä kriisitilanteita sekä kriisihallinnan ja poikkeustilalainsäädännön kehittymistä. Suhteutamme kehityslinjoja muihin pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin. Tutkimusaineistomme koostuu poliittisen valmistelun ja päätöksenteon dokumenteista ja muista julkisista lähteistä sekä teemahaastatteluista.

Hankkeemme on osa JuRe-konsortiota ”Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja
saadut opit”. Konsortion hankkeet tutkivat politiikan, hallinnon ja oikeuden
näkökulmista, kuinka palautuminen koronapandemiasta voi tapahtua oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla.

Lisätietoja: osahankkeen johtaja (WP2) Johanna Rainio-Niemi, Helsingin yliopisto, johanna.rainio(at)helsinki.fi