Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit

JuRe-konsortio on tutkimushanke, jossa mukana ovat Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistot. Kyseessä on monitieteinen tutkimushanke, jossa keskiössä ovat erityisesti oikeustiede, valtio-oppi ja poliittinen historia. Johtajana hankkeessa toimii Janne Salminen (julkisoikeus, Turun yliopisto). Rahoittajana on Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Pandemics-ohjelma, jonka rahoitus on noin €3,8 miljoonaa ajalle 1.9.2021–31.12.2024.

Tutkimuksen keskiössä ovat poliittiset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmät, joiden tulisi mahdollistaa tasapainoinen pandemiasta palautuminen. Hanke kysyy, kuinka poliittiset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmät voivat taata, että palautuminen Covid-19-pandemiasta tapahtuu oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla.

Arvioitavana ovat poikkeusolojen päätöksenteon avoimuus ja osallistavuus, kansalaisten luottamus yhteiskunnan järjestelmiin sekä yksilöllisten ja kollektiivisten perusoikeuksien oikeudenmukainen toteutuminen, niin Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Tutkimus pohjautuu viime kädessä perustuslailliseen kehykseen.

Hanke tavoittelee tasapainoista ja oikeudenmukaista pandemiasta palautumista kolmella päätavalla: Parempi lainsäädäntö edellyttää niiden ongelmien tunnistusta, joita pandemia on tuonut esiin perustuslakiin, perusoikeusjärjestelmään ja valmiuslainsäädäntöön. Tarkastelussa ovat myös haasteet avoimuudelle, syrjimättömyydelle ja laillisuusvalvonnalle pandemianhoidossa. Kriisilainsäädännön vahvistaminen palvelee luonnollisesti myös muita tulevaisuuden kriisitilanteita.

Tutkimus edistää parempaa hallintoa tutkimalla toimia pandemianhoidossa hallinnon avoimuuden ja toimien oikeutuksen kannalta. Hankkeessa tehdään laajasti eurooppalaisia ja pohjoismaisia pandemiatoimien vertailuja sekä tarkastellaan valtion ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kriisinhallinnassa historiallisesta näkökulmasta. Näiden kautta nähdään, mikä mahdollisesti toimii ja mikä ei Suomen nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

Tutkimushanke myötävaikuttaa parempaan kansalaistietoisuuteen pandemian oikeudenmukaisuuskysymyksistä, mikä parantaa kansalaisten luottamusta oikeudelliseen valvontaan ja yksilöllisten sekä kollektiivisten perusoikeuksien tasapainoista toteutumista. Luottamuksen rakentaminen yhteiskunnassa pitämällä kiinni demokraattisista perusoikeuksista, tasa-arvosta ja vapaudesta, on pandemianhoidon keskeinen ulottuvuus.

 

Tutkittua tietoa koronapandemiasta – ratkaisuja lainsäädännön ja päätöksenteon kehittämiseksi.
jure.fi | twitter.com/jure_fi

Työryhmä

Työryhmämme koostuu Helsingin yliopiston valtiotieteellisen sekä oikeustieteellisen tiedekunnan poliittisen- ja oikeushistorian tutkijoista – alta näet yhteystietomme.

 

Johanna Rainio-Niemi

Apulaisprofessori, poliittinen historia
Työpaketin johtaja (WP2)

Asiantuntijuus: kriisit vertailevassa ja historiallisessa perspektiivissä, kriisit ja hallinto, kriisikestävyys, Pohjoismaat.

 

Jenni Karimäki

Yliopistotutkija, poliittinen historia

Asiantuntijuus: puolue- ja aatehistoria, poliittinen itseymmärrys sekä asiantuntijuus ja poliittisuus pandemiassa.

 

Lyydia Aarninsalo

Tutkija, poliittinen historia

Asiantuntijuus: varautuminen, ennakointi sekä tiedon ja päätöksenteon suhde.

 

Tutkija, oikeushistoria

Asiantuntijuus: asiantuntijavalta, demokratia sekä oikeuden ja politiikan suhde.