Tutkimushankkeessa Nuoret ja seksuaalinen häirintä pyritään kartoittamaan nuorten näkemyksiä seksuaalisesta häirinnästä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa etenkin siitä, minkälaista toimintaa seksuaalinen häirintä on nuorten näkökulmasta, mitä se merkitsee ja millä tavalla se näkyy nuorten elämässä. Hankkeessa ollaan myös kiinnostuneita siitä, millaiselta aiheesta käyty keskustelu muun muassa julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa näyttää nuorten näkökulmista tarkasteltuna.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan ensisijaisesti 16–18-vuotiaita nuoria, joiden toivotaan osallistuvan tutkimukseen joko kirjoittamalla aiheesta, haastattelujen tai aihepiiriä käsittelevien työpajakokoontumisten kautta.