Tutkimushankkeessa pyritään kartoittamaan nuorten näkemyksiä seksuaalisesta sekä sukupuoleen kohdistuvasta häirinnästä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millä tavoin nämä häirinnän muodot näkyvät nuorten elämässä. Hanke pyrkii myös valottamaan nuorten välisiä eroja ja eriarvoisuuksia seksuaaliseen ja sukupuoliseen häirintään liittyen, ja sitä, millaiselta häirinnästä käyty keskustelu muun muassa julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa näyttää eri nuorten näkökulmista. Hankkeessa pyritään myös etsimään yhdessä nuorten kanssa keinoja, joilla voisi vaikuttaa seksuaaliseen ja sukupuoliseen häirintään ja siitä käytyyn keskusteluun.

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki 15-29-vuotiaat.  Osallistua voi joko nettihaastattelulla, kirjoittamalla tai tulemalla mukaan työpajaan.

Ota yhteyttä: satu.venalainen@helsinki.fi tai puhelimitse/tekstiviestillä p. 050-4488621.  

Jos mieluummin kirjoitat aiheesta, voit myös osallistua tällä lomakkeella. Lomake sisältää kysymyksiä, joita voit hyödyntää vastatessasi, tai voit kertoa lomakkeella ajatuksistasi tai kokemuksistasi omin sanoin. Lomake on tietoturvallinen ja se täytetään täysin nimettömänä.