Tutkimushankkeessa Nuoret ja seksuaalinen häirintä pyritään kartoittamaan nuorten näkemyksiä seksuaalisesta häirinnästä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitä seksuaalinen häirintä nuorille merkitsee ja millä tavalla se näkyy nuorten elämässä. Hankkeessa ollaan myös kiinnostuneita nuorten välisistä eroista ja seksuaalisesta häirinnästä, ja siitä, millaiselta aiheesta käyty keskustelu muun muassa julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa näyttää eri nuorten näkökulmista. Hankkeessa pyritään myös etsimään yhdessä nuorten kanssa keinoja, joilla voisi vaikuttaa seksuaaliseen häirintään ja siitä käytyyn keskusteluun.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan vähintään 15-vuotiaita nuoria.  Osallistua voi joko nettihaastattelulla, kirjoittamalla tai tulemalla mukaan työpajaan.

Ota yhteyttä: satu.venalainen@helsinki.fi tai puhelimitse/tekstiviestillä p. 050-4488621.  

Jos mieluummin kirjoitat aiheesta, voit myös osallistua tällä lomakkeella. Lomake sisältää kysymyksiä, joita voit hyödyntää vastatessasi, tai voit kertoa lomakkeella ajatuksistasi tai kokemuksistasi omin sanoin. Lomake on tietoturvallinen ja se täytetään täysin nimettömänä.