Digitaalisille ihmistieteille ja Venäjän tutkimukselle rahoitusta

Suomen Akatemia on myöntänyt Helsingin yliopistolle lähes 10,5 miljoonaa euroa strategian mukaiseen profiloitumiseen. Yliopisto suuntaa rahoituksen viidelle hankkeelle, joiden joukossa on digitaalisia ihmistieteitä ja monitieteistä Venäjä-tutkimusta.

Lue lisää