Tila

Mitä on tila teatterissa? Missä sen rajat menevät, mistä se alkaa ja mihin se loppuu? Onko tila käsitettävä vain fyysisenä, avaruudellisena paikkana, kolmiulotteisena pituuden, leveyden ja korkeuden välisenä kurillisena vankilana, jossa fysiikan lainalaisuudet pätevät, vai, onko se jotain tuonpuoleisempaa? Fyysisen, materian, ihmisen, itse tilan tuolla puolen?

 

Kuten alkujaan 60-luvulla hipit totesivat, taide ei vankiloidu tilaansa, kuvataide raameihinsa, teatteri lavalleen tai teatteritaloon, vaan se jatkuu pidemmälle, tila venyy taiteen mukana. Ajateltiin että teoksen ”kehyksen” muodostivat katsojat/kokijat, ja teoksen tai esityksen tila oli olemassa vain heille. Jos ajatellaan että teoksen maailma, tuo fiktiivinen ”tila”, on jaettavissa vain ja ainoastaan katsojan kanssa, tiloja on yhtä paljon kuin on kokijoita, koska niin paljon on myös subjektiivista kokemusta teoksesta, niin paljon omia ”tiloja”.

 

Kävimme katsomassa Ona Kamu Kollektiivin tanssiesityksen ”Pyramidi”. Teoksessa tila ja katsoja/osallistuja/kokija-ulottuvuus nousivat suureen rooliin koska esityksen tilassa sai liikkua ja asettaa itsensä suhteessa esitykseen miten halusi, joten oman maailman/tilan löytäminen ja kokeminen sai uusia haastavia ulottuvuuksia. Kukin pystyi itse muokkaamaan kokemustaan tilanteesta jatkuvasti, haastamaan itseään ja esiintyjiä.

 

Tilana toimi ns. ”löydetty tila”, vanha teollisuushalli Kaapelitehtaalla, jossa tila oli käytännössä siis kolkko betonilaatikko, kuin suoraan teini-kauhu-leffoista, sellaisista, joissa keskenkasvuiset heräävät unessaan Ona Kamu kollektiivin teoksen sisältä. Ei, ei teos ollut niin huono.

 

Itse huomasin esityksen aikana saavani paljon enemmän irti itse tilasta kuin itse esityksestä, mikä on varmasti ollutkin tärkeä osa esitystä alusta lähtien, ainakin esiintyjien väkivaltaisenkin vieraannuttava habitus antoi minulle tästä osviittaa, tienviittaa siihen, että teoksessa on katsojan itse otettava vastuu mielekkyyden löytymisestä, tarkoituksesta. Se löytyisi tuosta kauan sitten kadotetusta tilasta, jos sinne vain uskalsi meluvallin yli kiivetä, epilepsiakohtauksen uhalla lähteä tutkimaan, kokeilemaan ja luomaan omaa tilaa.

 

Kun juttelimme tilasta luennolla, Timin ja Santun ensin aihetta alustettua, esiin nousi varsin vähän mitään totutusta poikkeavaa. Kävimme läpi millaisia esityksiä ja millaisissa tiloissa olimme niitä nähneet. Löydettyjä tiloja, teatteritaloja, telttoja, metsiä ja no fyysisiä paikkoja.

 

Mutta onko siinä kaikki? Missä ovat nuo kartoittamattomat maailmat, päämme sisäiset universumit missä asumme, missä elämä ja teatteri, taide tapahtuu? Missä ovat tilat, joita tiloiksi ei uskalleta kutsua? Ehkä niiden käsittely on vain liian vaikeaa, mittaamatonta, sanoinkuvaamatonta, mutta keskustelu tuosta pelottavasta tuntemattomasta jäi ehkä hieman uupumaan.

 

Olisi ollut ehdottoman mukavaa saada vieraaksi esimerkiksi lavastaja tai joku joka tilojen kanssa on työkseen päässyt pähkäilemään, joku jolla on käsin kosketeltavaa kokemusta käytännöntyöstä erilaisista teatterin saralla tehtävistä tilaratkaisuista tai esimerkiksi lavastamisen haasteista, illuusioista joita katsojalle luodaan, mutta tällä kertaa oli pärjättävä sillä mitä meillä oli. Siis toisemme.

 

 

 

Aiheeseen paneuduttiin lukemalla luennolle:

Terike Haapojan artikkeli ”Tilan politiikka – kuvataiteen ja teatterin vastaliikkeistä” Nykyteatterikirjasta.

Birch & Tompkins (toim.): Performing Site-Specific Theatre -teoksesta johdantoluku ”The ’Place’ and Practice of Site-Specific Theatre and Performance”.

Lisälukemistona Nykyteatterikirjasta Marja Silden ja Maria Säkön ”Nykyteatterin tapahtumapaikat”.

Esitys: Ona Kamu Kollektiivi: Pyramidi, Zodiak – Uuden tanssin keskus

 

Samaistumista ja chattailua

Opintopiirin viimeinen vieras, Annukka Ruuskanen, toimi pitkään Teatteri&Tanssi+ Sirkus-lehden päätoimittajana ja on nyt Työväen Näyttämöiden Liiton toiminnanjohtaja. Voisi sanoa, että opintopiirimme punaisena lankana on käytetty Ruuskasen toimittamaa kirjaa Nykyteatterikirja− 2000-luvun alun uusi skene. Ruuskasen mukaan tekijät pohtivat, miksi perinteinen teatterin lukutapa ei enää toiminut suhteessa sen hetkiseen teatteriin. Perinteisen teatterin ulkopuoliset teokset saivat nuivia kritiikkejä, sillä niitä pyrittiin lukemaan lähinnä draaman näkökulmasta. Kriitikot olivat hämmentyneitä. Käsitys passiivisesta katsojasta oli selkeästi vanhentunut, mutta asenteet eivät pysyneet perässä. Tuomas Laitisen artikkelin mukaan katsoja on muuttunut katsoja-kokijan kautta osallistujaksi. Katsoja ei enää vain tyydy vastaanottamaan taiteilijan välittämää havaintoa, vaan on itse aktiivinen osallistuja.

Tällä kerralla käsittelimme opintopiirissä vastaanottoa. Ruuskanen ohjeisti meitä etukäteen jakautumaan pareihin ja tekemään ennakkotehtävän. Tarkoituksena oli keskustella Milja Sarkolan ohjaamasta esityksestä Allt som sägs, jonka näimme Teatteri Viiruksessa. Keskustelu oli tuotava opintopiiriin luettavassa muodossa, eikä kirjoitettua keskustelua saisi muokata jälkeenpäin. Se olisi luettava virheineen kaikkineen. Esimerkkinä toimi kahden teatteritieteilijän, Matti Tuomelan ja Milka Luhtaniemen, Norsuluutornissa julkaisema kritiikki. He olivat keskustelleet Facebook-chatissa Sara Mellerin Father Fuckerista. Dialogista näkyy hienosti ajatusten muotoutuminen ja pallottelu. Idea chat-muotoisesta kritiikistä sai inspiraationsa Johannes Ekholmin esikoisromaanista Rakkaus niinku. Suosittelen kurkkaamaan Tuomelan ja Luhtaniemen dialogia. Se muistuttaa, että pätevää kritiikkiä voi julkaista monissa muodoissa. Tämä kyseinen chat-kritiikki on mielestäni todella kiinnostava, siinä saattaa piillä diginatiiveillekin vaivatta luettava kritiikin muoto. Uskon, että tuleville sukupolvelle dialogi on helpommin lähestyttävää kuin aikaisemmille, ovathan diginatiivit keskustelujen ääressä joka päivä, joko niihin osallistumassa tai seuraamassa.

Keskustelimme myös kritiikin tämän hetkisestä tilasta. Nykyään kirjoittajia ohjeistetaan kirjoittamaan kaikille ymmärrettävää tekstiä, ilman asiantuntijanäkökulmaa, joka usein saatetaan kokea vaikeaksi. Ensisijaisesti kirjoitetaan aina tavalliselle yleisölle, eikä taiteen tekijöille. Luimme ääneen omat keskustelumme Allt som sägsin ympäriltä. Ihmiset olivat keskustelleet sähköpostissa ja Facebookissa, jotkut olivat vaihtaneet keskustelukanavaa kesken keskustelun. Toiset olivat hoitaneet tehtävän loppuun yhdeltä istumalta, osa oli kirjoittanut keskustelun pätkissä kahden viikon aikana, yksi pari oli tehnyt sen kahdessa päivässä… Myös teemat erosivat toisistaan rajustikin ja osa keskusteluista sivusi hyvin henkilökohtaisiakin teemoja. Teemojen kirjo vaihteli aina lavastuksesta samastumispisteiden kautta kokemisen vapauteen. Osa pareista oli rakentanut puheenvuoronsa virallisempaan muotoon, osa oli käynyt keveää dialogia. Keskusteluja ei oltu jälkeenpäin editoitu, joten keskeneräiset ajatukset, väärinymmärrykset ja itsensä korjaaminen näkyivät dialogeissa selkeästi. Tehtävä muistuttikin siitä, että kritiikki on aina keskeneräistä. Kritiikkiä kirjoittaessaan pitääkin harjoittaa itsekritiikkiä ja tuoda esiin omia lähtökohtia. Hyvän kritiikin vahvuuksia ovat päättelyn kiinnostavuus ja reilu asenne tekijöitä kohtaan.

Lopuksi jaoimme vuoden aikana kokemamme tärkeimmän taidekokemuksen. Tarinat olivat sympaattisia ja osaltaan yllättäviä. Tehtävät todella muistuttivat, kuinka henkilökohtainen on kiinnostavaa ja vastaanotto on aina ehdottoman henkilökohtaista.

 

 

Annukka Ruuskasen luennon lisäksi blogikirjoitusta tukivat seuraavat tekstit:

Mihin nykykritiikki taipuu?
http://www.norsunluu.fi/2017/01/26/mihin-nykykritiikki-taipuu/
Teksti: Maria Säkö

Chat-keskustelu Father Fuckerista
https://www.mustekala.info/node/37791
Teksti: Milka Luhtaniemi ja Matti Tuomela

Laitinen, Tuomas 2010: Katsoja esityksen tekijänä.HeTeoksessa Ruuskanen, Annukka (toim.): Nykyteatterikirja. Helsinki: Like.