Opetuskokeilu – Potkua graduun!

Photo: Eliisa Kylkilahti
Photo: Eliisa Kylkilahti

Syksyllä 2014 kuluttajaekonomian oppiaineessa pohdittiin, miten auttaa graduntekijöitä, joilla on haasteita saada tutkielma loppuun. Kurssit olivat suoritettuina ja seminaarit käytynä, mutta työelämä ja/tai perhe vei opiskelijoiden ajan ennen kuin he ehtivät jättää tutkielmansa tarkastukseen ja viimeistellä tutkintonsa.

Päätimme Opettajien akatemian rahoituksella toteuttaa kokeilun, jossa vertaisryhmä tukee ja tuo rytmiä työn loppumetreille. Yhteistuumin päätettiin, että ryhmässä tärkeintä on kannustava ilmapiiri ja vertaistuki, siksi vetäjiksi ei haluttu graduohjaajia vaan hiljattain maisteriksi valmistunut jatko-opiskelija, jolla on tuoreessa muistissa oman gradun tekeminen.

Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua matalan kynnyksen Potkua graduun! -tukiryhmään, jonka tavoitteena oli saada pysähtyneitä graduprojekteja liikkeelle. Jatko-opiskelijan vetämissä tapaamisissa on ollut helppo säilyttää keskusteleva ja kannustava ilmapiiri, mutta kuitenkin edistää tiedonkulkua opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä sekä tunnistaa henkilökohtaisen tuen tarpeet ja ohjata tutkielman tekijöitä tarvittaessa tarkemmin.

Tukea, tavoitteita ja tuloksia

Rennon ilmapiirin ylläpitämiseksi ryhmä kokoontui noin kahden viikon välein ilta-aikaan opiskelijakahvilassa. Tapaamisajat sovittiin erikseen ryhmäläisten kesken, jotta kaikki pääsisivät paikalle. Keskustelevissa tapaamisissa käsiteltiin kunkin ryhmäläisen työn etenemistä. Tapaamiset rakentuivat yhdessä sovittavien teemojen ympärille. Teemoina oli pääasiassa tutkielman rakenteeseen kuuluvien osa-alueita, kuten johdanto, teoria-luku ja johtopäätökset. Tapaamisissa luettiin ja kommentoitiin ryhmäläisten tekstiä osa-alueittain sekä tehtiin pieniä harjoituksia, joissa tutustuttiin esimerkiksi arviointimatriisiin ja valmiiden tutkielmien sisällysluetteloihin.

Tapaamisiin osallistui viisi maisterintutkielman tekijää, joista kahden tutkielma valmistui syksyn aikana ja kolmannen kevättalvella 2015. Kaksi opiskelijoista oli jäänyt jumiin jo tutkielman alkumetreillä, heidän valmistumistavoitteensa olivat kauempana, vuoden 2015 lopussa. Keväällä 2015 ryhmään liittyi vielä kaksi uutta opiskelijaa, joilla ei ollut vastaavia ongelmia, vaan erityinen aikataulupaine saada työ valmiiksi kevään aikana – molemmat työt valmistuivat.

Palautekeskustelussa opiskelijat kertoivat kokevansa kannustavat tapaamiset arvokkaina ja ryhmän tuen tutkielman valmistumista jouduttavana. Ryhmässä sai helposti ja nopeasti vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin, esimerkiksi opinnäytteen tarkastusprosessin etenemisestä. Ryhmän tuki ja yhdessä asetetut välitavoitteet hyödyttävät erityisesti opiskelijoita, jotka ovat käyneet seminaarit, mutta työ ei ole syystä tai toisesta valmistunut. Lisäksi ryhmässä ideoitiin tarkastajien palautteiden perusteella laadittava ”Tutkielman tekijän viime hetken tarkistuslista”, jonka avulla voisi välttyä ainakin osalta yleisimmistä virheistä. Joku jäi kaipaamaan ryhmältä vielä voimakkaampaa sosiaalista painetta, esimerkiksi, että olisi joutunut tarjoamaan porukalle kahvit, jos työ ei etenekään suunnitellusti.

Yhdessä tekeminen innostaa

Syksyllä 2015 ryhmän painopiste siirtyy opiskelijoihin, joiden kandidaatintutkielma ei ole valmistunut aikataulussa, vaikka opinnot ovat muuten edenneet hyvin. Nähtäväksi jää, millainen haaste ryhmädynamiikalle on se, että mukana on opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita. Ainakin maisterintutkielmien kohdalla eri tahtiin etenevät työt ovat antaneet mahdollisuuden peilata omaa etenemistä toisiin sekä kuulla ja antaa vinkkejä opiskelijakollegoille.

Vetäjän näkökulmasta tukiryhmän ohjaaminen on ollut antoisaa, pienessä ryhmässä pääsee suoraan vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa ja on hyvin perillä siitä, mikä opiskelijoita kulloinkin askarruttaa. Kaikilla on yhtäläisesti puheaikaa, eikä ”opettajan ääni” peitä opiskelijoita alleen. Työ on konkreettista ja tulokset näkyvät, kun jumissa oleva kirjoitusprosessi nytkähtää eteenpäin ja opiskelija pääsee täyteen vauhtiin. Ahdistus ja epätoivo kääntyvät innostukseksi ja varmuudeksi siitä, mitä seuraavaksi pitää tehdä.

Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti on kuluttajaekonomian tohtorikoulutettava ja hän on kehittänyt opetusta Opettajien akatemian rahoituksella (Minna Autio, Opettajien akatemian jäsen).