Mistä on kyse? / What is this about?

Hyvät työtoverit ja opiskelijat (in English below),

päätimme aloittaa käytännön, joka toivoaksemme tuo työyhteisöömme hieman posiitiivisuutta. Asioista on aina helppo valittaa (me osataan se hyvin!), mutta liian usein unohdamme antaa positiivista palautetta.

Siksipä opintotoimisto valitsee syyskuusta 2014 lähtien kuukauden työntekijän. Kriteerimme saattavat hieman vaihdella, mutta perimmäisenä perusteena on aina ystävällinen, ammattitaitoinen, muut huomioon ottava asenne muita kohtaan. Ja kyllä, arvioimme asiaa omasta näkövinkkelistämme! Ehdotuksia ehdokkaiksi emme ota vastaan emmekä myöskään ole lahjottavissa, päätös on yksin meidän. Kuukauden työntekijä saa diplomin, joka on näkyvillä myös opintotoimiston ikkunassa.

Dear co-workers and students,

we decided to begin a new practice, and hope it will bring a wee bit of positivity to our work community. It’s always easy to complain about how things are (we know how to do that!), but far too often we forget to give positive feedback.

Therefore, the study office will select the employee of the month, from September 2014 onwards. Our criteria might vary a bit, but the fundamental foundation will always be a kind, professional and considerate attitude towards co-workers. And yes, we do judge this from our own perspective! We neither take suggestions for candidates nor accept bribes, the decision is solely ours. The employee of the month will get a diploma, which can also be seen in the study office window.

Yours sincerely,
Katariina & Mia

Tässä blogissa Mia ja Katariina kertovat, kuka tai ketkä ovat toiminnallaan ilahduttaneet kuluneen työkuukauden aikana!