Toukokuu 2015 / May 2015

Hyvät geotieteiden ja maantieteen laitoksen ihmiset /

Dear people at the Department of geosciences and geography,

kuukauden työntekijöitä olette te kaikki!

all of you are employees of the month!

Kuluneen lukuvuoden kampanjalla halusimme kiinnittää huomiota siihen, että jokainen meistä vaikuttaa toisen työpäivän sujumiseen. Työilmapiiri muodostuu toistemme huomioimisesta ja pienistä teoista, joilla voimme vaikuttaa töissä jaksamiseen.

Kampanja on mielestämme onnistunut, olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Kiitos siis teille kaikille, teidän kanssanne on ilo tehdä töitä! Kiittäminen päättyy tähän, mutta toivottavasti kiittämisen kulttuuri vahvistuu ja voi hyvin laitoksellamme tulevaisuudessa.

Emme kiusaa teitä enää…

Linkki hienoon teemabiisiin!

Every one of us has an impact to how ones’ working day goes. That was the main point of our “employee of the month” -campaign during the last academic year.  Considerate attitude, and small, friendly gestures are the building stones of good working climate.

The campaign has been successful, we’ve received lots and lots of positive feedback. So thank you everyone once more,  working with you is joyful! This is the end of our thanks-campaign, but hopefully the culture of thanking grows stronger and prospers in the future.

We won’t tease you any more…

Link to the gorgeous theme song!

Tässä blogissa Mia ja Katariina kertovat, kuka tai ketkä ovat toiminnallaan ilahduttaneet kuluneen työkuukauden aikana!