Tammikuu 2015 / January 2015

 mari

Tammikuussa haluamme kiittää Maria siitä, että:

  • hän on innostava kehittäjä
  • hän kuuntelee kaikkia kehittämistyössään

In January we want to thank Mari for:

  • being an inspiring developer
  • listening to everyone in her development work

Kiitos! Thank you!

Mia & Katariina

Linkki hienoon diplomiin / link to the gorgeous diploma:

Kuukauden työntekijä 01_2015

Tässä blogissa Mia ja Katariina kertovat, kuka tai ketkä ovat toiminnallaan ilahduttaneet kuluneen työkuukauden aikana!