Syyskuu 2014 / September 2014

salonen2

Syyskuussa haluamme kiittää Veli-Pekkaa siitä, että:

  • hän on aktiivinen opetuksen kehittäjä
  • hän antaa tenttikysymykset ja -tulokset aina ilman muistutteluja
  • hän vastaa s-postitiedusteluihimme aina ensimmäisten joukossa

In September we want to thank Veli-Pekka for:

  • being active developer in study affairs
  • giving exam questions and results always without further reminders
  • answering our email-enquires always among the first ones

Kiitos! Thank you!

Mia & Katariina

Linkki hienoon diplomiin / link to the gorgeous diploma:

Kuukauden työntekijä 9_2014

Tässä blogissa Mia ja Katariina kertovat, kuka tai ketkä ovat toiminnallaan ilahduttaneet kuluneen työkuukauden aikana!