HELMIKUU 2015 / FEBRUARY 2015

pasiheikkilä

Helmikuussa haluamme kiittää Pasi Heikkilää:

  • Kunnianhimoisesta ja vaivoja säästämättömästä asenteesta opetus- ja ohjaustehtävissä
  • Esimerkillisestä vastuunkannosta opetuskuorman jakamisessa

In February we want to thank Pasi Heikkilä for:

  • An ambitious and hardworking attitude towards teaching and supervising assignments
  • Setting a good example in taking his share (and more) of the teaching load

Kiitos! Thank you!

Mia & Katariina

Linkki hienoon diplomiin / link to the gorgeous diploma:

Kuukauden työntekijä 02_2015

Tässä blogissa Mia ja Katariina kertovat, kuka tai ketkä ovat toiminnallaan ilahduttaneet kuluneen työkuukauden aikana!