Tutkimuspaketti 1

Pedagogiset mallit ja teknologian innovatiivinen hyödyntäminen

Julkaisut

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2011). Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.), Opetusteknologia koulun arjessa II (ss. 47-67). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (valmisteilla). School, digital technology and practices for school improvement.

Kotkaranta, S. 2011. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen motivaation ja itsesäätelyn tukena. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.

Simojoki, K. 2011. Miten opettajat ja oppilaat käyttävät teknologiaa koulun arjessa opetuksen ja oppimisen tukena. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.

Konferenssiesitykset ja muut esitelmät ja alustukset:

Ilomäki, L. Miten tehdään koulututkimusta. Seminaariluento Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille 5.5.2010, Helsinki.

Ilomäki, L. Digitaaliset oppimateriaalit kouluissa: käytännön ongelmat, toimivat materiaalit ja opettajat sähköisten työkalujen käyttäjinä. Luento Kustannusosakeyhtiö Tammen oppimateriaalitoimittajille 15.2.2011, Helsinki.

Ilomäki, L. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kouluissa: ajankohtaiskatsaus. Luento (ja jatkossa virtuaalisena) Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen UMaMI-verkkokoulutuksessa 7.3.2011, Turku.

Ilomäki, L. & Lakkala, M. Miten innovatiiviset koulut toimivat? Puheenvuoro Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksen Siltamat-luentosarjassa 10.5.2011, Helsinki.

Ilomäki, L. Digitaalinen teknologia: oppimisen ja opetuksen uudistusten mahdollistaja. Oppilaitosten kehittämisen näkökulmia ja trialoginen oppiminen. Luento ISO-Verstaan koulutustilaisuudessa 12.5.2011, Hanko (keskiasteen oppilaitoksia).

Ilomäki, L. Schools and innovations. Luento euroopplaisessa iTEC -hankkeen workshopissa Scenario Authoring 25.-26.5.2011, Bristol, UK.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2011, August). Modeling the characteristics of innovative, progressive schools. A paper to be presented at the 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK. (Abstrakti erillisenä liitteenä).

Lakkala, M. Technology in education research. Alustus Strathclyden yliopistossa Humanities and Social Sciences -tiedekunnassa teknologian opetuskäytöstä kiinnostuneille opettajankouluttajille ja tutkijoille 13.10.2010, Glasgow, Skotlanti.

Lakkala, M. Tulevaisuuden koulu tietokäytäntöjä kehittävänä yhteisönä. Alustus PAOK- ja AVOKI-hankkeiden Avoimesti kohti tulevaisuuden koulua -seminaarissa 11.11.2010, Tampere. Ks. http://paokhanke.ning.com/page/vuosittainen-avoin).

Lakkala, M. Tulevaisuuden koulu tietokäytäntöjä kehittävänä yhteisönä. Oppimisympäristöt ja tvt – Oppimispolku opettajille 2010 -koulutuksen Tulevaisuuden koulu -seminaari 13.12.2010, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Tampere.

Lakkala, M. Kehittyvä koulu. Luento Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian opintojen Opetussuunnitelmatyö 3 -kurssilla 5.4.2011, Helsinki.

Lakkala, M. Future school. Luento Comenius Regio-projektin kokouksessa suomalaisille ja portugalilaisille opettajille 6.4.2011. Salvelanrinteen koulu, Kaarina. Ks. http://regio.wikispaces.com/file/view/Future_school_Kaarina+2011-04-06.pdf

Lakkala, M. Tulevaisuuden koulu. Veso-koulutus Kaarinan kunnan opettajille. 6.4.2011, Salvelanrinteen koulu, Kaarina.

Lakkala, M. Opettajuus muutoksessa. Veso-koulutus Alppilan yläasteen opettajille 8.4.2011, Helsinki.

Lakkala, M. Opettaja kehittäjänä koulussa. Virtuaaliluento koulumallista Opettaja.tv:n avoimella verkkokurssilla “Opettajan uudet roolit” 18.4.2011. Ks. teema 5: http://opettajatv.yle.fi/keskustelualueet/opettajan-uudistuva-rooli-0