Tutkimuspaketti 4

Liiketoimintamallit, infrastruktuuri ja vaikuttavuus

Julkaisut

Huhta, E., Väänänen, M. & Smeds. R. 2011. Koulujen ja yritysten verkostoyhteistyö. Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. ISBN 978-951-39-4198-7. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä 2011. ss. 223–237.

Huhta, E., Väänänen, M. & Smeds. R. 2011 (painossa). Koulujen ja yritysten verkostoyhteistyö – odotukset, edellytykset ja johtaminen. Teoksessa Kankaanranta M. & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Limnell, V.-P., Pekkola, S. & Wideroos, K. 2011. Information technology investment processes in Finnish schools. Scandinavian Workshop on e-Government (SWEG2011). Tampere, Finland. February 7-8 2011

Pekkola, S., Limnell, V.-P., Salonen, H. & Wideroos, K. 2010. Miten koulut hankkivat tietotekniikkaa? Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM research reports 1. University of Tampere, Finland. pp. 139-143.

Pekkola, S. & Wideroos, K. 2010. “What we cannot speak about we must pass over in silence” – (In)correctly arguing and comparing the costs of IT investments in public sector. In K.N. Andersen, E. Francesconi, Å. Grönlund & T.M. van Engers (eds.) Electronic Government and the Information Systems Perspective, First International Conference, EGOVIS’2010. Lecture Notes in Computer Science 6267. Bilbao, Spain. August 30-September 3. 2010. Springer, pp. 22-31.

Salonen, H. 2010. Koulujen IT-hankintaprosessiin vaikuttavat tekijät. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto.

Smeds, R., Krokfors, L., Ruokamo, H., Staffans, A. (toim.) 2011. InnoSchool: välittävä koulu – OPPIMISEN VERKOSTOT, YMPÄRISTÖT JA PEDAGOGIIKKA. SimLab Report Series 31. Painotalo Casper, Espoo, s. 277. Saatavilla: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf

Väänänen, M. 2011. Customer-centered service development process – case Finnish comprehensive education. Diplomityön käsikirjoitus. Aalto-yliopisto (kesken).

Wideroos, S. & Pekkola, S. 2010. Avointen ohjelmistojen yleisyydestä eri kouluasteilla: rehtoreiden näkemyksiä. Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM research reports 1. University of Tampere, Finland. pp. 118-123.

Wideroos, K. & Pekkola, S. 2011. Open source software in schools: attitudes and adaption. Scandinavian Workshop on e-Government (SWEG2011). Tampere, Finland. February 7-8 2011

Wideroos, K., Pekkola, S. & Limnell, V. 2011. Pedagogiset tietotekniikkahankinnat – kokeiluista käytäntöihin. Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. pp. 239-256

Wideroos, K. & Pekkola, S. 2011. Kunnallinen päätöksenteko koulujen tietotekniikkahankinnoissa: Tapaukset Helsinki, Jyväskylä ja Lappeenranta. Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Konferenssiesitykset ja muut esitelmät ja alustukset

Green, J., Howatt, R., Huhta, E., Kivelä, M., Mylläri, J., Puglisi, J. & Yeager, E. 2011. Collaborating Internationally to Develop Innovative and Challenging K-20 Educational Opportunities for Learning. Abstrakti ja esitys CENIC (Corporation for Education Network Initiatives in California) 2011 -konferenssissa Irvinessa 9.3.2011

Huhta, E. 2010. Työpaketin tutkimussuunnitelman esittely Optek-hankkeen tutkijatapaamisessa 22.-23.9. 2009.

Huhta, E. 2010. Public-private partnerships, services and collaboration models of comprehensive schools. Esitys sekä posteriesitys Cicero-verkoston ja H-STARIN tutkijatapaamisessa Stanfordissa 5.10.2010

Huhta, E. 2010. Esitys Optek-hankkeesta tutkijatapaamisessa University of California Santa Barbarassa (UCSB) 12.10.2010

Huhta, E. & Väänänen, M. 2010. Työpaketin posteriesitys Vaikuta ja Vaikutu- seminaarissa TIEKE:ssä 16.9.2010

Huhta, E. 2011. Esitys työpaketin tuloksista Optek-hankkeen Ensitulosjulkaisun julkistustilaisuudessa Jyväskylässä Agora Centerissä 11.2.2011.

Huhta, E. & Väänänen, M. 2011 (painossa). Koulujen ja yritysten yhteistyö opetuspalveluverkostossa. Abstrakti ja esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa- konferenssin tutkijatapaamisessa 6.4.2011.

Huhta, E., Korhonen, T., Pyysalo, E. & Väänänen, M. 2011. Verkostot ja yhteistyö koulun arjessa. Kaksi työpajaa Optek-hankkeen päätösseminaarissa Jyväskylässä 24.5.2011.

Smeds, R., Huhta, E. & Väänänen, M. 2011. Koulujen ja yritysten verkostoyhteistyö. Posteriesitys. OPTEK-hankkeen päätösseminaari. Jyväskylä. 24.5.2011.