Tutkimuspaketti 2

Tieto- ja viestintätekniikka ja oppiaineet

Julkaisut

Koistinen, L. 2011 xxxxxxxxx. Helsingin yliopisto. Pro gradu.

Korhonen, T. & Lavonen, J. 2011. Meidän luokan juttu – tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena. Teoksessa M. Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Krzywacki, H., Korhonen, T., Koistinen, L. & Lavonen, J. 2011. Tieto- ja viestintätekniikkaa koulutyön tueksi: opettajat innovaatioiden käyttäjinä. Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2010) Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – video­tuotanto äidinkielen opetuksen välineenä, teoksessa Viteli, J. & Östman, A. (Toim.) Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, Department of information studies and interactive media. s. 17 – 26.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2010) Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – tieto- ja viestin­tätekniikan innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuksessa, teoksessa Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät 25. – 26.11.2010. Abstraktit.

Palmgren-Neuvonen, L., Kumpulainen, K. & Vehkaperä, A. (2011) Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – tekno­lo­gioiden innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuksessa, teoksessa Kankaanranta, M. (Toim.) Opetustekno­logia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. s. 189 – 207.

Palmgren-Neuvonen, L. & Kumpulainen, K. (2011). Acquiring learning skills by making movies ? DV production in mother tongue education. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 1182-1189). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/36448.

Palmgren-Neuvonen, L. & Peltonen, J. (2011). Sosiaalinen yhteenkuuluvuus videotuotantoprojekteissa – Yhteisölliset toimintamallit äidinkielen opiskelussa, teoksessa Viteli, J. & Östman, A. (Toim.) Tuovi 9: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö. s. 36 -46.

Konferenssiesitykset ja muut esitelmät ja alustukset

Koistinen, L. 2011. Teachers’ assessment practices as part of Finnish preschool and school teaching. Tutkijakoulun talviseminaari. München, Saksa. 5.-8.12.2010.

Krzywacki, H, Lavonen, J. & Korhonen, T. 2010. Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta. Esitys. Ainedidaktiikan symposium 12.2.2010.

Krzywacki, H., Lavonen, J. & Korhonen, T. 2010. Tietokantapohjainen arviointijärjestelmä osaksi koulutyötä: kohti mielekästä opetusta ja oppimista. Esitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Hämeenlinna. 21.4.2010.

Krzywacki, H., Lavonen, J. & Koistinen, L. 2010. Enhancing assessment at school: design of a digital assessment tool. Esitys. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 14.-15.10.2010.

Krzywacki, H. & Korhonen, T. 2010. Enhancing assessment at school: design of an assessment tool. Esitys ja posteri tutkijatapaamisessa. Stanford, USA. 4.-7.10.2010.

Krzywacki, H., Koistinen, L. & Lavonen, J. 2011. Arviointi osana matemaattisten aineiden opetusta: arviointijärjestelmä opetustyön tueksi. Ainedidaktiikan symposium. Turku. 11.2.2011.

Krzywacki, H. 2011. Assessment and the use of Technology – enhancing diverse assessment practice in Finnish schools. Vierailijaluento. Santiago de Chile, Chile. 8.3.2011.

Krzywacki, H., Koistinen, L. & Lavonen, J. 2011. Assessment in Finnish mathematics education: various ways, various needs. Suullinen esitys PME-konferenssi. Ankara, Turkki. 11.7.2011

Krzywacki, H., Korhonen, T., Koistinen, L. & Lavonen, J. 2011. Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi. Opettajat arvioinnin ja koti-koulu-yhteistyön toteuttajina. Esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin tutkijatapaamisessa. Hämeenlinna. 6.4.2011.

Krzywacki, H., Lavonen, J. & Koistinen, L. 2011. Designing an assessment tool for Finnish physics education: Enhancing diverse assessment practice. Konferenssiesitys ESERA. Lion, Ranska. 5.9.2011.

Lavonen, J. 2010. Subject Teacher Education in Finland. Collaboration between subject departmens, teacher education department and practiced school. Vierailijaluento. Ateena, Kreikka. 12.3.2010.

Lavonen, J. 2010. Is Today’s system preparing teachers for the challenges of the xxx st century? Vierailijaluento. CLASE. Mexico city, Mexico. 25.-27.10.2010.

Lavonen, J. 2010. The new classroom. Vierailijaluento. CLASE. Mexico City, Mexico. 25.-27.10.2010.

Lavonen, J. 2010. Teacher Education in Finland: Knowledge Building in the Chemistry and Physics Teacher Education Programme at Helsinki University. Vierailijaluento. 13th Hokkaido University – Seoul National Universitiy Joint Symposium: Comparative Study of Science Teacher Education at Formal and Informal Educational Settings in Korea and Japan. 4.-5.11.2010.

Lavonen, J. 2010. Työelämävalmiudet: Oivallus-hankkeens seminaari. Esitys. Elinkeinoelämän keskusliitto. 18.11.2010.

Lavonen, J., Krzywacki, H. & Koistinen, L. 2011. Construction of items for national level assessment in Finnish compulsory school physics without pre-defined learning outcomes. Arvioinnin kutsuseminaari. Kiel, Saksa. 8.3.2011.

Lavonen, J., Krzywacki, H. & Koistinen, L. 2011. Do we need pre-defined learning outcomes to assure quality of teaching and learning? Konferenssiesitys ESERA. Lion, Ranska. 6.9.2011.

Lavonen, J. 2011. Finnish Students’ Physics Knowledge and Skills in the End of Finnish Compulsory Education: A National Assessment Based on a Sample Framework for item design. Esitelmä tutkijatapaamisessa. Tarto. 21.12.2011.

Palmgren-Neuvonen, L. 2010. Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – Tieto- ja viestintätekniikan innovatiivinen käyttö äidinkielen opetuksessa. Esitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin tutkijatapaaminen. 04/2010.

Palmgren-Neuvonen, L. 2010. Innovative technology-supported pedagogical practices in mother tongue education – Obtaining learning skills by producing DV movies. Esitys. ETEN-konferenssi. 04/2010.

Palmgren-Neuvonen, L. 2010. Oppimisen taitoja liikkuvalla kuvalla – tieto- ja viestintätekniikan innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuksessa. Kasvatustieteen päivät. 10/2010.

Palmgren-Neuvonen, L. 2011. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus videotuotantoprojekteissa – yhteisölliset toimintamallit motivoivat äidinkielen opiskeluun. Esitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin tutkijatapaaminen. 04/2010.

Palmgren-Neuvonen, L. 2011. Elevproducerad digital video som en bro över mediegapet mellan skola och de unga. Esitys. Skriftpraktiker hos barn och unga. Pohjoismainen symposium, Vaasa. 05/2011.

Palmgren-Neuvonen, L. 2011. Acquiring learning skills by making movies – DV production in mother tongue education. SITE-konferenssi, Nashville, TN, USA. 03/2011.