OPTEK-hanke

Kansallisen Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushankkeen tavoitteena oli luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.

OPTEK-tutkimushanke on 13 tutkimusyksikön monitieteinen konsortiohanke, joka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Opetushallituksen sekä laajan kouluverkoston kanssa. Hanke käynnistyi syyskuussa 2009 ja päättyi syyskuussa 2011. OPTEK-hankkeella on ollut keskeinen rooli eri tutkimusryhmien kokoamisessa yhteisten tutkimustehtävien ja -aineistojen äärelle, olemassa olevan tutkimustiedon yhteen vetämisessä sekä koululähtöisen tutkimustiedon tuottamisessa. OPTEK-hankkeessa luotiin ratkaisuja ja toimintamalleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.

Näillä sivustoilla esitellään OPTEK-hankkeen neljän tutkimuspaketin tuloksia. Lisätietoa OPTEK-hankkeen taustoista ja kulusta blogista Oppia ja iloa kouluun