Tikusta asiaa?

Ryhmämme sai lööpin  ¨Luovat ideat syntyvät yhteisöissä¨ ja alaotsikkona ¨Tiedemaailmassa kohistaan: Onko luovuus lopultakin vain sosiaalista?¨ Viime kerralla meille sitten paljastettiin oma nimikkotutkijamme ja tutkimus johon lööppimme viittasi. Saimme luettavaksi artikkelin Line by line, part by part: collaborative sketching for designing, Härkki Tellervo, Seitamaa-Hakkarainen Pirita, Hakkarainen Kai, 2016.  Artikkelin tutkimus analysoi yhdessäsuunnittelua autenttisen suunnittelutehtävän avulla. Koehenkilöt olivat käsityönopettajaopiskelijoita ja heidän tehtävänään oli suunnitella ryhmässä 3D palapeli näkövammaisille lapsille. Tutkimuksessa videoitiin ryhmätyöskentelytilanteet ja analysoitiin niissä tuotetut luonnokset. Tutkimuksessa esitettiin kolme kysymystä: 1 Millä tavoin yhdessä työskentely heijastui luonnosteluun? 2 Millä tavoin jaksottainen yhdessä tehty luonnostelu edistää suunnittelua? 3 Millaiset yhdessä tehdyt luonnokset edistää suunnittelua? Tutkimuksessa luokiteltiin erilaisia tapoja luonnostella ja kuvailtiin ne hyvin yksityiskohtaisesti. Analyysin mukaan luonnostelu voi johtaa korvaamattomiin mahdollisuuksiin suunnittelussa ja joka ryhmällä oli oma tapa käyttää ja hyödyntää luonnostelua. Tutkimus tuli samaan päätelmään kuten aiemmat, että luonnostelu on tärkeä suunnittelun työkalu, yksi monen ohella.

Meidän mielestämme tutkimuksen otos tuntui melko suppealta; vain kolme ryhmää joissa kolme jäsentä ja kaikki henkilöt olivat naisia. Meistä tuntui, että tutkimus pikemminkin kuvaili suunnitteluprosessia  kuin olisi tuonut merkittävää uutta tietoa. Pohdimme tutkimuksen tulosten merkityksellisyyttä. Tuoko tutkimus mitään uutta? Tuntui, että itsestään selvää asiaa kuvailtiin ja analysoitiin todella perin pohjin. Myöskään tutkimuksen loppupäätelmä ei yllättänyt meitä. Voihan olla, että tulos tuo uutta jollekin, jolle luova työskentely ei ole tuttua. Vaikka aihe oli meidän mielestä erittäin kiinnostava, jäimme pohtimaan mitä tärkeää tai uutta tietoa saimme tekstistä. Jäi aika tyhjä olo uuden tiedon oppimisen kannalta.

Odotamme innolla nimikkotutkijamme tapaamista ja vastauksia kysymyksiimme.

Luova yhteisö / Peppi ja Mari