luonnonväritiimin fiiliksiä kurssista.

Luonnonväri-tiimin fiiliksiä kurssin viime metreillä 

Kurssin palautetilaisuus lähenee ja mielenkiinnolla odotamme tulevaa palautetta sekä arviointia. Kurssin avulla pääsimme lähemmäs tutkijan työtä ja sen inhimillisyyttä, mikä muutti käsitystämme tutkijuudesta vaikeana ja monimutkaisena, “vain neroille” mahdollisena uravaihtoehtona. Kurssi siis täytti tehtävänsä paremmin kuin hyvin!  

Päätimme tehdä 6. oppimistehtävän heti alta pois ja tätä tehdessämme kävimme myös hyvää keskustelua kurssin kulusta, tuntemuksistamme sekä siitä mitä olimme kurssin aikana oppineet. Vaikka useampaan otteeseen kurssin aikana pähkäilimme tehtävien ja artikkelimme kanssa, lopulta olimme kiitollisia saamistamme opeista. Kurssin avulla myös huomaamatta oppi asioita, syventymällä teksteihin ja tutustumalla aiheisiin.  

Ryhmätyön lomassa sekä muiden ryhmien kanssa keskustellessa saimme erilaisia näkökulmia asioihin ja samalla tutustuimme muiden tutkimuksiin. Ennen kaikkea opimme toimimaan ryhmässä, minkä kannalta kurssin pituudesta oli hyötyä. Kymmenen hengen yhteen hiileen puhaltaminen ei ole mikään itsestäänselvyys ja toimivan yhteisön kehittyminen vaatii aikaa. Nauroimmekin, että juuri kun yhteistyömme alkoi kukoistamaan, niin kurssi lähenee loppuaan. No, meillä on tässä valmiina moninainen, tulevaisuuden huippu-osaajista koostuva Luonnonväri-tiimi, jonka jäsenillä on valmiudet hioa yhteistyötaitonsa priima-kuntoon!  

t. Luonnonväri-tiimi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *