Kauan odotettu ja ehkä vähän pelättykin tutkijatentti on nyt ohi!

Viime viikolla valmistauduimme tutkijatenttiin miettimällä kysymyksiä ja lisäksi hahmottelimme aikataulua. Haasteelliseksi koimme varsinaisten kysymysten laadinnan, sillä käsittelemämme tutkimus oli hyvin selkeä ja aihepiiri oli kaikille tuttu.

Mietimme myös mm. ajankäyttöä, sillä tutkijatentti oli ajallisesti rajallinen ja nimikkotutkijamme oli hyvin intohimoinen sekä puhelias aiheesta. Emme kuitenkaan halunneet suunnitella tenttiämme liian tarkkaan, vaan halusimme jättää tilaa keskustelun aikana mieleen tuleville kysymyksille sekä luontevalle keskustelulle.

Tutkijatentissä pääsimme kuuntelemaan Vallankumouksellisten ja Pedagogien tenttiä ennen omaa tenttiämme. Nimikkotutkijat eri ryhmissä olivat hyvin erilaisia persoonia ja tutkimukset myös erosivat toisistaan, niin aiheiden, kuin aineistojen sekä tutkimusmetodien suhteen. Tenttitilaisuus muotoutui hyvin tutkijoiden näköisiksi ja mielestämme molemmat ryhmät suoriutuivat mainiosti.

Jännitimme kovasti etukäteen omaa osuuttamme, mutta itse tilanteessa kaikki meni hyvin. Hyvä valmistautuminen ja pitkään tehty työ tutkimuksen parissa varmasti auttoivat elämään hetkessä sekä tarttumaan keskustelussa ilmenneisiin aiheisiin. Se ei kuitenkaan ollut aina helppoa, sillä tutkijamme innostui toisinaan vastaamaan niin laajasti kysymyksiimme, että osa mieleen tulleiden jatkokysymysten aiheista ehti mennä ohi. Tässä näkyi kokemattomuutemme tällaisista tilanteista ja ehkä liiallinenkin hienovaraisuutemme tutkijavierasta kohtaan.

Tutkimuksemme aiheen ajankohtaisuus oli suuri plussa ja pidimme toisiamme Whatsappin avulla ajan tasalla mm. koulu-uudistuksista ja muista lukioon liittyvistä artikkeleista. Aiheen ajankohtaisuus oli syynä sille, että sivusimme tentin aikana käynnissä sekä suunnitteilla olevia uudistuksia.

Kurssin alussa ajatus tutkijatentistä kauhistutti, mutta loppujen lopuksi se oli mukava ja opettavainen kokemus.

Lämpimät kiitokset tutkijallemme Sirkku Kupiaiselle hyvästä yhteistyöstä sekä Vallankumouksellisille ja Pedagogeille mielenkiintoisista esityksistä sekä kannustavasta palautteesta!

Tiina, Tytti, Zainab, Noora, Melissa ja Sari Lukiotiimistä