Forskningsprojektet

Projektet studerar tidigare obeaktade aktörer och nätverk inom den svenska litteraturen i Finland med hjälp av nya litteratursociologiska perspektiv samt kvantitativa och kvalitativa metoder. Målet är att producera ny kunskap om minoritetslitteraturens symboliska ekonomi och det litterära fältet. Projektet, som leds av prof. Kristina Malmio (Helsingfors universitet), har inletts hösten 2023 med finansiering av Svenska kulturfonden och finansieras av Ella & Georg Ehrnrooths stiftelse 2024–2026.