Kristina Malmio

 

Kristina Malmio, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitetet leder forskningsprojektet. (Foto Maarit Kytöharju)

Mina centrala forskningsintressen är den svenskspråkiga litteraturen i Finland och litteraturens relation till samhället. Mera specifikt har jag undersökt modernism, postmodernism och litteraturen efter postmodernismen, det finlandssvenska litterära fältet med fokus på klass, genus och flerspråkighet samt minoritetslitteraturens rumslighet. Min forskning har en omfattande teoretisk och tematisk bredd och har initierat ny forskning. Många av mina artiklar diskuterar frågor om litteraturens position, uppgifter och betydelse i samhället med särskild betoning på hur dessa frågor ter sig för en minoritetslitteratur som den svenska i Finland.

2014–2017 ledde jag forskningsprojektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990–2010, finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Nedan några av mina viktigaste publikationer

  • Contemporary Nordic Literature and Spatiality, red. Kristina Malmio och Kaisa Kurikka, Palgrave MacMillan 2019/2020. (307 s.)
  • Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, red. Kristina Malmio och Mia Österlund, SKS 2016. (159 s.)
  • Values of Literature, red. Hanna Meretoja, Pirjo Lyytikäinen, Saija Isomaa och Kristina Malmio, Brill/Rodopi 2015. (228 s.)

Se även mina sidor i TUHAT, Helsingfors universitets forskningsportal.