NOLS 2025 – Nordisk litteratursociologi

Nästa konferens för nätverket Nordisk litteratursociologi (NOLS) ordnas vid Helsingfors universitet 11–13 juni 2025.
Närmare information och CFP kommer senare.