Nordiskt samarbete angående pedagogik ger mervärde

Pieniä koululaisia Kuva: Paula Sundell
Kuva: Paula Sundell

Inom universitetet har det redan länge talats om mervärdet med nordiskt samarbete, både gällande forskning och undervisning, men även beträffande fortbildning.

Bland annat är intresset för finländsk pedagogik stort i de nordiska länderna. Som ett exempel kan nämnas att det i Hufvudstadsbladet den 31.5 skrivs i en artikel om Gripholmsskolan i Mariefred i Sverige som importerat rektorn, största delen av lärarna och samtidigt även pedagogiken från Finland. Skolan ville uppnå goda resultat med hjälp av finländsk pedagogik och detta har de lyckats bra med. Gripholmsskolan har enligt artikeln klarat sig galant i de nationella proven i Sverige och de har elever som köar för att kunna gå i den finländska skolan. En av orsakerna till att skolan klarat sig så bra är att de satsat på den finländska modellen för tidiga stödåtgärder.

Det intresse för finländsk pedagogik som finns i Norden är något som vi i större grad kunde ta vara på. Den utbildning som Palmenia arrangerar på svenska för undervisningspersonal skulle säkert i högre grad intressera lärare i övriga Norden.

Exempel på detta intresse finns redan. Vi har mycket goda erfarenheter av utbildningar som görs i samarbete med Sverige och där en del av deltagarna kommer från Sverige. En av dessa utbildningar är Benchlearning för rektorer i Finland och Sverige, där båda grupperna har möjlighet att bekanta sig med varandras arbete. I en av utbildningarna i metoden i ”Att ta upp oro” skapad av THL, som Palmenia redan länge arrangerat utbildningar inom tillsammans med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, kom en fjärde del av deltagarna från Sverige. Utbildningen fick ypperlig respons och det skapades mycket givande diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. De många grupper från bl.a. Norge och Danmark som Palmenia arrangerat EduVisit- besök för är ett annat exempel på intresset för finländsk pedagogik i Norden.

Palmenia har goda förutsättningar för en större satsning på Nordiskt samarbete och det är en möjlighet vi absolut bör satsa på!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *