Viikko 6. Itsenäistä paikkatiedon tuottamista ja visualisointia

Kuudennella viikolla pääsimme itse paikkatiedon tuottajan saappaisiin ja lähdimme rohkeina tutkimusmatkailijoina hyytävään aamupakkaseen arvioimaan Kumpulan eri alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta  apunamme vain älypuhelin ja siihen ladattuna Epicollect-sovellus. Sovelluksen avulla pystyimme paikantamaan puhelimemme sijainnin koordinaatit GPS-signaalin avulla, sekä vastaamaan ennalta määrättyihin kysymyksiin valmiiksi annetulla arvosana-asteikolla, joiden vastaukset ohjelma osasi yhdistää sijaintiimme. Ohjelma osasi paikantaa sijainnin aina muutaman metrin tarkkuuteen asti, vaikkakin tietyillä katvealueilla, kuten rakennusten välittömässä läheisyydessä, sijanti ei täysin vastannut todellisuutta.

Saatuamme vastaukset ja niiden sijaintitiedot yhtenä tietokantana, oli aika tarkastella ja visualisoida tuloksia. Pienen kikkailun jälkeen, kun olimme poistaneet tietokannasta kaikki sijaintiedotta jääneet arvostelut pois, pystyimme visualisoimaan tuloksia kartalla käyttäen interpolointia. Interpoloinnissa määritellään tietyllä matemaattisella menetelmällä arvoja mitattujen arvojen väliin, jolloin saadaan koko kartta-alueen kattava visualisointi mitatulle muuttujalle. Interpoloinnin miellekkyys ja tarkkuus riippuu pitkälti siitä kuinka paljon mittauksia ja tuloksia on saatu eri alueilta ja kuinka hyvin tuloksia voidaan yleistää lähialueelle.

Itsenäisenä tehtävänä tällä viikolla oli erilaisten hasardien sijainnin esittäminen kartalla niin, että kartoista olisi hyötyä myös opetustehtävissä. Saatavilla oli pistemäistä dataa kolmesta erilaisesta hasardista: meteoriiteista, tulivuorista sekä maanjäristyksistä. Koska oletin, että meteoriittien putomamissijainnit ovat pitkälti satunnaisia ja etsinnät keskittyneet tietyille alueille, päätin jättää ne pois tarkastelusta ja keskittyä vain tulivuorten ja maanjäristyksien esiintymisen visualisointiin.

Seurasin ensimmäisessä kartassani annettuja ohjeita, ja esitin kartalla vuoden 1980 jälkeiset yli 8 richterin maanjäristykset. Lisäsin kartalle kuitenkin tiedot myös tulivuorista, ja helpotin vielä tulivuorten esiintymisen hahmottamista Style-valikosta löytyvällä heatmap-visualisoinnilla, missä ohjelma värittää havaintojen ympärille sitä tummemman “hehkun”, mitä enemmän alueella on havaintoja. Tämä helpottaa tulivuorten määrän hahmottamista alueilla, missä yksittäisiä tulivuoria on vaikea erottaa kartalta niiden suuren esiintymistiheyden vuoksi.

Maailman tulivuoria ja vuoden 1980 jälkeen tapahtuneita maanjäristyksiä esittävä kartta.

Mielestäni kartta on käyttökelpoinen esittämään maanjäristyksien ja tulivuorten sijainnin korrelaatiota opetustarkoituksissa. Maanjäristykset osuvat suhteellisen selvästi tulivuorikeskittymien alueelle kaukoidässä ja Amerikoiden länsirannikolla. Viilauksena valtioiden rajat olisi voitu rajata kartasta pois selkeyden lisäämiseksi, sillä niilä ei ole kovinkaan suurta merkitystä esitettävän asian kanssa ja heatmapille olisi voinut tehdä legendaan jonkinlaisen selitteen.

Lähdin seuraavaksi Alex Naumasen blogissa esitellyiden todella hienojen ja monipuolisten karttojen innoittamana laatimaan vielä ylimääräisenä karttana maanjäristyksien ja mannerlaattojen reunojen sijaintia havainnollistavaa karttaa. Lopputulos oli melko yksinkertainen kartta, missä on esitettynä maanjäristykset edellä mainitulla heatmap-visualisoinnilla, sekä mannerlaattojen saumakohdat. Kartta voisi hyvinkin tulla tarpeeseen kouluopetuksessa opetettaessa mannerlaattojen saumakohtien ja maanjäristyksien esiintymisen yhteneväisyyttä.

Kirjallisuus

https://github.com/fraxen/tectonicplates

Mieluummi överit ku vajarit

One thought on “Viikko 6. Itsenäistä paikkatiedon tuottamista ja visualisointia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *