‘Vapaan ja kriittisen yliopiston puolesta’ -työryhmän raportti

Yliopisto on paikka kriittiselle vuoropuhelulle. Raporttimme on syntynyt tällaisen vuoropuhelun tuloksena. Raporttia on ollut valmistelemassa monien eri tieteenalojen ja eettis-poliittisten katsantokantojen edustajia. Mukana on ollut myös opiskelijoita. Työryhmän raportti julkaistiin 12.4.2011.

Raportilla on ensisijaisesti kolme tarkoitusta:

-vastata teknologiateollisuuden innovaatiotyöryhmän viimeaikaiseen raporttiin ja muihin ”strategisen huippuosaamiseen keskittymiä” vaativiin esityksiin osoittamalla, että samanlaisella esitystyylillä voidaan paljon uskottavammin argumentoida omaehtoisen ja vapaan yliopiston puolesta;

-osallistua tuleviin hallitusneuvotteluihin ja niiden julkisiin taustakeskusteluihin selkeällä ja jykevällä puheenvuorolla, joka sisältää myös konkreettisia ehdotuksia;

-näyttää suuntaa ja luoda visiota 2000-luvun vapaasta, edistyksellisestä ja maailmanlaajuista vastuuta kantavasta yliopistosta.

Raportin tekijät: Pertti Ahonen, Antti Jauhiainen, Laura Kolbe, Solja Kovero, Riitta Matilainen, Vesa Oittinen, Heikki Patomäki, Panu Raatikainen, Martina Reuter, Jan Rosenström, Thomas Wallgren, Sampo Villanen