Etusivu

 

Olen sosiaalipsykologian dosentti ja työskentelen tällä hetkellä yliopistotutkijana Helsingin yliopistolla, jossa vedän STN:n rahoittaman IMAGINE-konsortion alahanketta Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus psykososiaalisissa menetelmissä. Vuonna 2023 työskentelin erikoistutkijana THL:ssa. Vuodet 2020-2022 työskentelin tutkijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa FREERIDE: ilmaisen julkisen liikenteen yhteys lasten liikkumiseen -hankkeessa (2020-2021) sekä Suomen Akatemian hankkeessa DEQUAL: capturing digital society inequality – young digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries.

Vuonna 2019 työskentelin yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma (PREACT) -tutkimushankkeessa.

Sitä ennen työskentelin pitkään Nuorisotutkimusverkostossa erikoistutkijana. Toimin myös vuosina 2021-2022 Nuorisotutkimus -lehden päätoimittajana. Vuonna 2018 työskentelein OKM:n liikunnan vastuualueen rahoittamassa Kentiltä kabinetteihin -tutkimushankkeessa, jossa toteutin myös post doc -tutkimukseni toisen vaiheen vuonna 2015. Vuosina 2016-2017 työskentelin Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hankkeessa. Vuoden 2014 työskentelin THL:n kanssa yhteistyössä tehdyssä hankkeessa, jossa arvioitiin nuorten kuulemisen tapoja ja syrjäytymisen ehkäisyn kustannuksia. Vuosina 2012–2013 olen työskennellyt Liikuntatieteellisen Seura ry:n hankkeessa laatien tutkimuskatsausta lasten ja nuorten liikunnasta sekä Nuorisotutkimusseuran ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan toteuttamassa Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa.

Post doc -tutkimukseni Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka käynnistyi vuonna 2009 dos. Tarja Tolosen johtamassa Helsingin yliopiston rahoittamassa projektissa Yhteiskuntaluokan kulttuurinen ja materiaalinen muotoutuminen perheissä. Tutkimustani ovat rahoittaneet myös Suomen Kulttuurirahasto, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö sekä Alli Paasikiven säätiö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *