Opetus

Opetan kevätlukukaudella 2024 Helsingin yliopistolla sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa syventävien opintojen kurssin Kriittiset ja intersektionaaliset sukupuolen sosiaalipsykologiat (5op). Luennoin Tarja Tolosen koordinoimilla Helsingin yliopiston Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuden Nuoruus ja syrjäytyminen sekä Lapset ja nuoret yhteiskunnassa-kursseilla sekä Satu Venäläisen englanninkielisellä kurssilla sosiaalipsykologiasta ja sukupuolesta. Olen opettanut aiemmin useina vuosina etnografista menetelmää sosiaalipsykologian oppiaineen ’Kvalitatiivisten menetelmien työpaja’ -kurssilla sekä kasvatustieteissä. 

Ohjaan sosiaalipsykologian pro graduja ja väitöskirjoja, etenkin kvalitatiivisia tutkimuksia, jotka liittyvät sukupuolen, yhteiskuntaluokan, eriarvoisuuden tai liikunnan tutkimukseen.

Ohjatut pro gradu -tutkielmat/Supervision of Master Theses:

Satu Venäläinen (2011) Sukupuolen rakentuminen väkivaltakertomuksissa.  HY, sosiaalipsykologia.

Taru Wickström (2013) ”Entä jos pahin tapahtuisi, miten siitä selviytyisit?” Homoseksuaalisuuden ja toiseuden rakentuminen suhteessa normatiiviseen heterouteen nuorille naisille suunnatussa Demi-lehdessä. HY, sosiaalipsykologia.

Maiju Karhu (2013) “Business-men and European women” Constructions of workplace diversity in a multinational technology company. HY, sosiaalipsykologia.

Tuuli Särmäkari (2013) Naiset jotka lyövät kovaa – diskursiivinen tutkimus naisnyrkkeilystä Suomessa. HY, sosiaalipsykologia.

Marleena Vornanen (2014) Sosiaalisen tuen merkitys seksuaalista väkivaltaa kokeneille nuorille naisille. Tulkitseva fenomenologinen analyysi itsearvostuksen rakentamisesta Tyttöjen Talolla. HY, sosiaalipsykologia.

Daniela Vilander (2016) Vapaus nauttia? Etnografinen tutkimus suomalaisten miesten seksikäyttäytymisen kontekstista Thaimaassa. HY, sosiaalipsykologia.

Noora Hagman (2017) Let’s Move It -interventioon osallistuneiden opettajien kokemukset oppituntien aktivoimiseen vaikuttavista tekijöistä. HY, sosiaalipsykologia.

Karoliina Walldén (2017) Yksilön korostamista ja yhteisön rakentamista – lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan moninaiset arvot. HY, sosiaalipsykologia

Nita Taivaloja (2018) Oikeus näykyä, kuulua ja olla olemassa. Diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin. HY, sosiaalipsykologia.

Ohjatut väitöskirjat/Supervision of doctoral dissertations:

Satu Venäläinen (2017) Women as perpetrators of violence: Meanings of gender and violence in the tabloid press and in the narratives of women imprisoned for violent crimes. HY, sosiaalipsykologia.

Meri-Tuuli Hirvonen, tekeillä, HY, sosiaalipsykologia.

Nita Taivaloja, tekeillä, HY, sosiaalipsykologia.

Esitarkastukset/Pre-evaluations of doctoral dissertations:

Helena Herrala (2015) Tytöt kaukalossa: etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta. Lapin yliopisto, kasvatustieteet.

Anni Rannikko (2018) Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 201. Helsinki. Itä-Suomen yliopisto, sosiologia.

Katri Kostamo (2020) Hyöty liikuntaan kannustavana, arkiliikunta hyötyjä tuovana – Keskiasteen opiskelijoiden tulkintoja liikkumisensa lisääntymisestä. Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia.

Satu Lehto (2021) Koulun kerhotoiminta lapsuuden hyvinvointia rakentamassa : tapaustutkimus koulun kohdennetuista liikuntakerhoista. Helsingin yliopisto, kasvatustieteet.

Heidi Huilla (2022) Kaupunkikoulut ja huono-osaisuus. Helsingin yliopisto, kasvatustieteet.

Vastaväitökset/ Opponent of doctoral dissertation:

Helena Herrala, kasvatustieteet, Lapin yliopisto, 22.8.2015.

Heidi Huilla, kasvatustieteet, Helsingin yliopisto, 1.4.2022.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *