kurssikerta 7

omavalintainen kartta

Viimeisellä kurssikerralla ohjeistuksena oli luoda omavalintainen kartta tai karttasarja. Aluksi tuntui vaikealta keksiä, että mistä alueesta ja minkälaisin muuttujin haluaisin kartan tehdä, muiden kurssilaisten blogeja selaillessa on tullut vastaan kekseliäitä ja hyvin toteutettuja karttoja, joita on ollut ilo katsella, esimerkiksi Alexander Engelhardtin kartta piratismin esiintymisestä vuosilta 1980-2020 oli kekseliäs ja hienosti toteutettu. Myös Leo Niemen kartta omista pyöräilyreiteistä on mielenkiintoinen, sillä hän on onnistunut tuomaan kartalle itsekerättyä dataa ja esittämään sen hienosti. Päädyin itse selailemaan kurssiblogiin merkattuja lähteitä. Vierailin United States Census sivuilla ja huomasin siellä olevan kattavasti kiinnostavia tilastoja Excel-muodossa. Taustakartan karttoihini latasin natural earth data- sivustolta.

Löysin sivustolta tilaston tupakoinnin määrästä osavaltioittain. Päätin verrata tätä tilastoa toiseen tilastoon. Toiseksi tilastoksi valitsin tilaston, jossa oli osuus henkilöistä, jotka olivat käyneet yläasteen loppuun. Kartta kuvassa 1 esittää tupakoinnin numeroina osavaltion kohdalla ja osavaltion väri kuvaa koulutusta. Mitä tummemman värinen osavaltio, sitä suurempi määrä on käynyt yläasteen. Karttaa lukiessa tulee huomioida, että harmillisesti tilastojen tiedot ovat melko vanhentuneita ja eri vuosilta (vuosilta 2004 ja 2008). Karttaa lukiessa voi huomata että nämä kaksi muuttujaa eivät korreloi. Esimerkiksi Minnesotan ja Texasin tupakoivien ihmisten osuus on sama, mutta Minnesotassa yläasteen käyneitä on selvästi enemmän kuin Texasissa.

Kuva 1. Koulutus ja tupakointi osavaltioittain. Lisättynä Alaska ja Havaiji, jotka eivät ole oikeassa mittakaavassa.

 

Tahdoin vielä verrata tupakointia toiseen muuttujaan. Muuttujaksi valitsin tilaston kotitalouksien tulojen mediaanista osavaltioittain vuodelta 2003. Kuvassa 2 on esitetty tupakointi vihreillä numeroilla ja osavaltioiden väri kuvaa mediaani tuloja, mitä tummempi väri, sitä suuremmat tulot. Kartalta voi  havaita korrelaatiota, tummimmilla alueilla tupakointi on kohtuullisempaa kuin vaaleimmilla alueilla, esimerkiksi Länsi-Virginiassa mediaani tulot ovat pienet ja tupakoivien määrä melko suuri  ja New Jerseyssä mediaani tulot suuret ja tupakointi vähäistä. Kuvan 3 zoomatusta kartasta voi tarkastella tarkemmin tupakointi prosentteja Yhdysvaltojen itäisestä osasta.

Kuva 3 zoomattu kartta.

Parannettavaa: Molempia karttoja olisi voinut selventää se, että osavaltioiden nimet olisi saanut näkyviin kartalle. Huomasin muiden blogeja lukiessani, että Annika Innanen oli myös tehnyt karttoja Yhdysvalloista, hänellä oli myös samoja ongelmia kuin minulla osavaltioiden Alaska ja Havaiji kanssa, ne eivät nimittäin mahtuneet järkevästi kuvaan. Itse ratkaisin ongelman sijoittamalla ne karttoihin erikseen, tästä johtuen Alaska ja Havaiji eivät ole samassa mittakaavassa kuin muu kartta joka ei ollut ihanteellinen ratkaisu.

Lähteet:

Alexander Engelhardt https://blogs.helsinki.fi/alwengel/2021/03/03/lesson-7-the-end-of-the-beginning/ luettu 29.3

Annika Innanen https://blogs.helsinki.fi/anninnan/2021/03/03/harjoitus-7-karttoja-omavalintaisista-aineistoista/ luettu 28.3

Leo Niemi https://blogs.helsinki.fi/niemileo/ luettu 29.3

Yhdysvaltojen rajat ja alueet: http://www.naturalearthdata.com

Koulutus tilastot: Educational attainment by state 2004 https://www.census.gov/library/publications/2005/compendia/statab/125ed/education.html

Tupakointi tilastot: Current cigarette smoking by sex and state 2008  https://www.census.gov/library/publications/2005/compendia/statab/125ed/health-nutrition.html

Rahallisuuden tilastot: Money income of households distribution by income level and state 2003 https://www.census.gov/library/publications/2005/compendia/statab/125ed/income-expenditures-wealth.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.