Tausta

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin oikeusministeriön vuonna 2020 rahoittamista väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden ehkäisyhankkeista sekä oikeusministeriön kehittämän rikoksilla oireilevien nuorten (RiO) toimintamallin pilotointihankkeista neljässä eri kunnassa. Vaikuttavuusarviointi toteutetaan oikeusministeriön rahoittamana.

Vaikuttavuusarvioinnissa tarkastellaan kuuden tutkittavan hankkeen vaikutusta ohjelmiin osallistuneiden henkilöiden rikoskäyttäytymiseen ja -asenteisiin. RiO-mallin pilotointihankkeissa intervention kohteena ovat vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet nuoret. Väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden ehkäisyinterventiot taas kohdistuvat hankkeiden pariin ennaltaehkäisevästi tai rikoksen seurauksena hakeutuneisiin aikuisiin. Vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi rikoksentorjuntahankkeista tehdään laadullinen prosessiarviointi.

Tutkimus toteutetaan vuosina 2019–2024 Ensi- ja turvakotien liiton Turvallisille raiteille -hankkeesta, Sexpo-säätiön SeriE-hankkeesta sekä Vantaan (RiO-hanke), Turun (ROKKI-hanke), Oulun (NURRI-hanke) ja Rovaniemen (RIKO-hanke) kaupunkien pilotointihankkeista.