Tietosuojaselosteet

Ensi- ja turvakotien liiton Turvallisille raiteille -hanke

Tietosuojaseloste

Sexpo-säätiön SeriE-hanke

Tietosuojaseloste

Rikoksilla oireilevat nuoret -toimintamallien pilotointihankkeet

Vantaan kaupungin RiO-hanke, Turun kaupungin ROKKI-hanke, Oulun kaupungin NURRI-hanke, Rovaniemen kaupungin RIKO-hanke

Tietosuojaseloste (koskee kaikkien kaupunkien hankkeita)

Vantaan kaupungin Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointihankkeen arviointitutkimus (kevät 2021): tietosuojaseloste

Rekisteriverrokkiryhmä

Tietosuojaseloste