Ruokataju

 

15.9.2021
Ajankohtaista RUOKATAJU-hankkeessa: etsimme haastateltavia!

Oletko kouluruokailusta kiinnostunut, vakituisessa virkasuhteessa oleva kotitalousopettaja? Osallistumalla ryhmäkeskusteluun pääset kehittämään kouluruokailun teemoihin kytkeytyvää kotitalousopetusta sekä mahdollisesti keräämään uusia ideoita omaan opetukseesi!

Pro gradu -tutkielman ’Kouluruokailu voimavarana kestävälle ruokakasvatukselle kotitalousopetuksessa – kotitalousopettajien näkemyksiä’ tarkoituksena on selvittää kotitalousopetuksen mahdollisuuksia tukea kouluruokailuun kytkeytyvää kestävää ruokakasvatusta ja tuoda esille, millä tavoin kouluruokailu voisi toimia voimavarana kotitalousopetuksen ruokakasvatukselle. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa konkreettisia välineitä, joilla kouluruokailua ja sen teemoja voidaan hyödyntää paremmin osana ruokatajua tukevaa kotitalousopetusta.

Gradun on osa RUOKATAJU-hanketta (2020–2022).

Jos kiinnostuit, voit ilmoittautua haastateltavaksi ottamalla yhteyttä graduntekijään:

Aino Antas

aino.antas@helsinki.fi

 

RUOKATAJU-hankkeen yleinen kuvaus

Hanke ’RUOKATAJU’ (2020-2022) tarkastelee ruokaan liittyvää oppimista yhteistyössä ruokapalveluiden ja oppiaineopetuksen kanssa yläkoulukontekstissa (ts. n. 14-16 vuotiaat oppilaat). Hankkeen keskeisenä yhteistyöoppiaineena toimii kotitalous. Projektin empiirinen osuus noudattaa osallistavan toimintatutkimuksen viitekehystä. Aineistonkeruu sisältää laadullisia haastatteluja, moniammatillista suunnittelumateriaalia sekä oppimispäiväkirja-aineistoa yhdestä uusmaalaisesta pilottikoulusta. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, joka on keskeisin alan tutkimusta ja opetusta tarjoava instituutio Suomessa. Tutkimus tuottaa välineitä, joita voidaan suoraan hyödyntää ruokatajua tukevan kouluruokailun kehittämiseksi suomalaisissa kouluissa. Ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvä teoreettinen ja käsitteellinen tutkimustyö tuottaa tietoa osallistavasta, käytäntölähtöisestä, kokemuksellisesta ja toiminnallisesta oppimisesta. Hankkeen tutkijana toimii tutkijatohtori Kristiina Janhonen.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (rahoituspäätöksen no. 322598) ja Helsingin yliopisto.