Monthly Archives: February 2015

Ruututeemakartta ja muunkieliset pääkaupunkiseudulla

Ruututeemakartta on monesta näkökulmasta hyödyllinen. Tällä kurssikerralla loimme 500m x 500m ruuduista teemakartan, jonka teemaksi valitsin muunkielisten lukumäärän. Ruututeemakartta on hieman koropleettiteemakarttaa informatiivisempi, riippuen tietenkin ruutujen koosta. Mitä suurempimittakaavaisia ruutuja, sitä tarkempaa tietoa voi tallentaa. Kyseisessä ruututeemakartassa (Kuva 1) käyttämämme … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment