Monthly Archives: March 2015

Last chance : Ebola Sierra Leonessa

Viimeinen mahdollisuus syventyä MapInfon saloihin. Saimme valita omavalintaisen aiheen teemakarttaan, joka esittää vähintään kahta eri muuttujaa. Niimpä kurssilaiset valitsivat teemoikseen erittäin erityyppisiä aiheita. Joonas Alanko tutki metsäpalojen sekä sateiden yhteyttä Espanjassa, mutta päätyi lopputulokseen, että muuttujat eivät ole riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Pisteaineiston esittäminen: Maanjäristyksiä ja tulivuorten purkauksia

Kuudes kurssikerta oli erittäin mielenkiintoinen! Lähdimme 4 hengen ryhmässä “kentälle”, etsimään sijaintitietoja valitsemastamme aiheesta. Tämän jälkeen kesktyimme pisteaineiston analysointiin sekä perehdyimme maanjäristyksiin sekä tulivuorten purkauksiin. Oma ryhmämme valitsi teemaksi suojatiet, joita löytyikin 10 kappaletta Kumpulan alueelta suhteellisen nopeasti. Paikansimme GPS-laitteeseen jokaisen … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

5. Harjoituskerta: Bufferointia ja itsenäistehtäviä

Tämä kurssikerta oli ehdottomasti tämänastisista vaikein. Puskuroinnin eli bufferoinnin avulla pystymme esimerkiksi laskemaan talojen lukumäärä tietyllä alueella. Tässä tapauksessa laskimme talojen lukumäärän tietyllä etäisyydellä pääteistä. Puskurointi on siis erittäin hyödyllinen ja tärkeä osa paikkatieto-ohjelmien käyttöä. Siitä on runsaasti apua niin … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment