Tuloksien tuntua

Supersankarit ovat edenneet höyryjunan tavoin puuskuttaen aineiston ja SPSS:n parissa eteenpäin kohti maanantaina häämöttävää ensimmäisen version palautusta.

Aineistomme (Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2015) kirvoitti hypoteesin, joka käsittää naispuolisten vastaajien asenteiden olevan myönteisempiä kehitysyhteistyötä kohtaan kuin miesten.

Hypoteesimme tukena on muuta kvantitatiivista aineistoa, jota käytämme tutkimuksen analyysin pohjana. Ulkoasiainministeriön tutkimusraportti samalta vuodelta toteaa hypoteesimme mukaisia tuloksia sukupuolien välisestä erosta asenteissa kehitysyhteistyötä kohtaan. Samaten Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn tutkimuksessa on havaittavissa se, että naiset ovat yleisesti ottaen kiinnostuneempia kehitysyhteistyötä koskevista asioista.

Kvantitatiivisen analyysin aloitimme valitsemalla kyselylomakkeesta hypoteesiimme parhaiten vastaavia kysymyksiä, esimerkiksi:

“Kehitysmaat ovat itse vastuussa omista ongelmistaan.”

Hyväosaisilla on velvollisuus auttaa niitä joilla menee heikommin

Kvantitatiivisen analyysimme aloitimme tutustumalla varovaisesti SPSS:än, jonka hallinta manifestoitui esimerkiksi seuraavanlaisen kuvaajan muodossa.

Tuloksia on kvantitatiivisen analyysin pohjalta varovaisesti hahmoteltu tutkimusraporttiin.

Työtä hiotaan vielä vähän ja ensimmäinen versio palautetaan maanantaina.

Hyvä me!

 

 

 

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *